БЪЛГАРСКИ

Готвене/Претопляне

Следната процедура обяснява как да готвите или претопляте храна. ВИНАГИ проверявайте настройките за готвене, преди да оставите фурната без надзор.

Първо поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.

1. Задайте нивото на мощност, като въртите копчето КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ.

(МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: 800 W)

2. Задайте времето за готвене, като въртите селектора ТАЙМЕР.

Резултат: Светва светлината във фурната и въртящата се поставка започва да се върти.

Никога не включвайте фурната, когато е празна.

Можете да променяте нивото на мощност по време на готвене с въртене на копчето КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ.

Нива на мощност

Можете да избирате измежду нивата на мощност по-долу.

Ниво на мощност

Мощност

 

 

ВИСОКО

800 W

ПРЕТОПЛЯНЕ

700 W

СРЕДНО ВИСОКО

600 W

СРЕДНО

450 W

СРЕДНО НИСКО

300 W

РАЗМРАЗЯВАНЕ( )

180 W

НИСКО

100 W

 

 

Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали времето за готвене.

Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи времето за готвене.

Спиране на готвенето

Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате храната.

1.За да спрете временно;

Отворете вратичката.

Резултат: Готвенето спира. Затворете вратата, за да възобновите готвенето.

2. За да спрете нацяло, завъртете кръговия селектор ТАЙМЕР на “0”.

12

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 12

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:27