Prilagodba vremena kuhanja

Prilagodite preostalo vrijeme kuhanja pomoću GUMBA

ZA ODREĐIVANJE VREMENA.

Ručno odmrzavanje hrane

Značajka za odmrzavanje omogućava vam odmrzavanje mesa, peradi, ribe. Najprije stavite smrznutu hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.

1. Okrenite GUMB ZA KONTROLU SNAGE na simbol za Odmrzavanje ().

2. Okrenite GUMB ZA ODREĐIVANJE VREMENA kako biste odabrali odgovarajuće vrijeme.

Rezultat: Započinje odmrzavanje.

Koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici.

Korištenje značajke brzog podgrijavanja

Najprije stavite hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.

1. Okrenite GUMB ZA KONTROLU SNAGE

KUHANJA na maksimalnu snagu.

2. Okrenite GUMB MJERAČA VREMENA kako biste odabrali brzo podgrijavanje

(pića ili juha/umak, svježe povrće).

Koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici.

Postavke brzog podgrijavanja

U nastavku se nalazi nekoliko savjeta i preporuka koje se trebaju slijediti prilikom kuhanja ili podgrijavanja hrane pomoću značajke brzog podgrijavanja i kuhanja.

Simboli

Hrana

Veličina

Vrijeme

Vrijeme da

porcije

kuhanja

hrana odstoji

 

 

 

 

 

 

 

 

Pića

150 ml

1 min 10 s

1-2 min

 

 

 

 

 

 

Juha/umak

200-250 g

3 min

2-3 min

 

(ohlađeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svježe povrće

300-350 g

6 min 40 s

2-3 min

 

 

 

 

 

13

HRVATSKI

MW71B-03801L_BOL_HR.indd13

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:36:10