Nu atingeţi ştecherul cablului de alimentare cu mâinile ude. - Acest lucru poate conduce la electrocutare.

Nu opriţi aparatul prin scoaterea din priză a ştecherului în timp ce se desfăşoară o operaţie.

-Când veţi introduce din nou ştecherul în priză, este posibil să apară o scânteie şi acest lucru poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu păstraţi materialele de ambalare la îndemâna copii, deoarece pot fi periculoase pentru aceştia.

- Dacă un copil îşi pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoanele fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la utilizarea echipamentului.

- În caz contrar, riscaţi electrocutarea, arsuri sau un incendiu.

Nu utilizaţi niciodată acest aparat în alte scopuri decât prepararea alimentelor.

- În caz contrar, puteţi cauza un incendiu.

Deschideţi containerele sigilate (biberoanele pentru copii, sticlele de lapte etc.) şi crestaţi o gaură în alimentele precum scoicile sau nucile (ouăle, alunele etc.) cu un cuţit înainte de a le prepara.

- În caz contrar, riscaţi arsuri sau rănirea datorită exploziei alimentului.

Nu atingeţi partea interioară a aparatului imediat după prepararea alimentelor, deoarece este fierbinte după ce aparatul a încălzit o perioadă de timp mai lungă sau după încălzirea unei porţii mici de mâncare.

- În caz contrar, există pericolul de arsuri.

Nu utilizaţi folie de aluminiu, obiecte de metal (containere, furculiţe etc.) sau containere cu model aurit sau argintat.

-Acest lucru poate conduce la scântei sau incendiu. Nu încălziţi excesiv alimentele.

-Acest lucru poate conduce la incendiu.

7

Nu încălziţi alimente învelite în hârtie, precum o revistă sau un ziar. - Acest lucru poate conduce la incendiu.

Nu utilizaţi şi nu plasaţi spray-uri sau obiecte inflamabile lângă cuptor. - Acest lucru poate conduce la incendiu sau la o explozie.

Nu deschideţi uşa când mâncarea din compartimentul de preparare este fierbinte.

-Dacă veţi deschide uşa, în cuptor va intra un flux de oxigen şi acest lucru poate duce la incendiu.

Nu introduceţi degetele, substanţe străine sau obiecte metalice precum cuie sau ace în orificiile de intrare sau de ieşire sau alte deschideri.

În cazul pătrunderii substanţelor străine în oricare din aceste orificii, scoateţi cablul de alimentare din priză şi contactaţi furnizorul produsului sau cel mai apropiat centru de service.

- În caz contrar, riscaţi electrocutarea sau rănirea.

Nu umpleţi NICIODATĂ recipientul până la vârf şi alegeţi un recipient cu deschidere mai largă decât baza pentru a evita ca lichidul să fiarbă şi să se reverse. Sticlele cu gâtul îngust pot exploda în caz de supraîncălzire.

Nu încălziţi NICIODATĂ biberonul bebeluşului cu tetina ataşată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire.

NU atingeţi elementele de încălzire sau interiorul cuptorului până când acesta nu s-a răcit suficient.

Nu scufundaţi cablul de alimentare sau ştecherul în apă şi păstraţi cablul de alimentare departe de sursele de căldură.

Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă ştecherul sau cablul de alimentare este deteriorat.

NU puneţi în funcţiune cuptorul cu microunde dacă este gol. Alimentarea cu curent va fi oprită automat, din motive de siguranţă. Puteţi utiliza cuptorul normal după un interval de 30 de minute. Este preferabil să lăsaţi întotdeauna un pahar cu apă în cuptor. Apa va absorbi energia microundelor în cazul pornirii accidentale a cuptorului.

ROMÂNĂ

MW71B-03801L_BOL_RO.indd 7

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:48:20