HRVATSKI

Upute za posuđe

Kako biste kuhali hranu u mikrovalnoj pećnici, mikrovalovi moraju prolaziti kroz hranu, bez odbijanja od posuđa ili upijanja u posuđe.

Stoga morate pažljivo odabrati posuđe za kuhanje. Ako posuđe ima oznaku da je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici, ne brinite.

U sljedećoj tablici nalaze se različite vrste posuđa te naznačuje mogu se li koristiti u mikrovalnoj pećnici.

Posuđe

Sigurno za

Komentari

 

 

korištenje u

 

 

 

mikrovalnoj

 

 

 

pećnici

 

Aluminijska folija

✓ ✗

Može se koristiti u malim količinama za

 

 

 

zaštitu dijelova od prekuhavanja. Može doći

 

 

 

do iskrenja ako je folija preblizu zida pećnice

 

 

 

ili se koristi previše folije.

Posuđe za pečenje

Ne zagrijavajte više od osam minuta.

Porculan i keramika

Porculan, keramika, ocakljeno glineno

 

 

 

posuđe i tvrdi porculan pogodni su ako

 

 

 

nemaju metalne ukrase.

Jednokratno

Neka smrznuta hrana pakira se u takvo

poliestersko

 

posuđe.

kartonsko posuđe

 

 

Ambalaža za fast-

 

 

food

 

 

Polistirenske čaše i

Može se koristiti za podgrijavanje hrane.

 

posude

 

Pregrijavanje može rastopiti polistiren.

Papirnate vrećice i

Mogu se zapaliti.

 

novine

 

 

Reciklirani papir i

Može izazvati iskrenje.

 

metalni ukrasi

 

 

Staklo

 

 

Posuđe za kuhanje

Može se koristiti ako nema metalnih ukrasa.

 

i posluživanje

 

 

Fino stakleno

Može se koristiti za zagrijavanje hrane i

 

posuđe

 

tekućine. Osjetljivo staklo može napuknuti ili

 

 

 

se razbiti kod naglog zagrijavanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posuđe

Sigurno za

 

Komentari

 

 

 

 

korištenje u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikrovalnoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pećnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakleni vrčevi

 

Mora se ukloniti poklopac. Pogodno samo

 

 

 

 

 

 

za zagrijavanje.

 

 

Metal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posuđe

 

Može izazvati iskrenje ili požar.

 

 

Vrpce za zatvaranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrećica za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zamrzavanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanjuri, šalice,

 

Za kratkotrajno kuhanje i zagrijavanje.

 

 

 

ubrusi i kuhinjski

 

 

Također za upijanje viška vlage.

 

 

 

papir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciklirani papir

 

Može izazvati iskrenje.

 

 

Plastika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posude

 

Osobito termoplastika otporna na toplinu.

 

 

 

 

 

 

Neke druge plastike mogu se izobličiti i

 

 

 

 

 

 

promijeniti boju na visokim temperaturama.

 

 

 

 

 

 

Ne koristite melaminsku plastiku.

 

 

Prozirna folija

 

Može se koristiti za zadržavanje vlage. Ne

 

 

 

 

 

 

smije dodirivati hranu. Pripazite na vruću

 

 

 

 

 

 

paru prilikom uklanjanja folije.

 

 

Vrećice za

✓ ✗

 

Samo ako su sigurne za korištenje u

 

 

 

zamrzavanje

 

 

pećnici. Ne smiju biti nepropusne. Probodite

 

 

 

 

 

 

ih vilicom, ako je potrebno.

 

 

Voštani papir ili papir

 

Može se koristiti za zadržavanje vlažnosti i

 

 

otporan na masnoću

 

 

sprječavanje prskanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Preporučeno

✓✗ : Pažljivo koristite

: Nije sigurno

14

MW71B-03801L_BOL_HR.indd14

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:36:10