Инсталирање на микробрановата печка

Поставете ја печката на рамна површина на височина од 85 cm од подот. Површината треба да е доволно цврста за да ја издржи тежината на печката.

Што да направите ако се сомневате или имате проблем

Ако се соочувате со некој од проблемите наведени подолу, испробајте ги понудените решенија.

1.Кога ја поставувате печката, оставете соодветен простор за вентилација од најмалку 10 cm (4 инчи) одзади и од страните и 20 cm (8 инчи) одгоре.

20 cm

10 cm

одгоре

одзади

85

 

cm од

10 cm од

подот

страна

Ова е нормално.

Кондензација во внатрешноста на печката.

Струење на воздух околу вратата и надворешноста.

Рефлексија на светлина околу вратата и надворешноста.

Излегување на пареа од вратата или вентилационите отвори.

МАКЕДОНСКИ

2.Отстранете ја амбалажата од внатрешноста на печката.

Проверете дали чинијата се врти слободно.

3.Микробрановата печка треба да се постави така да приклучокот биде достапен.

Доколку кабелот за напојување е оштетен, треба да се замени со специјален кабел кој може да го набавите од производителот или сервисерот.

За ваша безбедност, приклучете го кабелот во 3-пински,

230 волти, 50 Hz, AC приклучок со заземјување. Ако кабелот од уредот е оштетен, треба да се замени со специјален кабел.

Не поставувајте ја микробрановата печка во топла и влажна околина како на пример во близина на шпорет или радијатор. Спецификациите за напојување на печката треба да се почитуваат

исекој продолжителен кабел треба да ги задоволува истите стандарди кои важат за кабелот кој се испорачува со печката. Пред првото користење на микробрановата печка избришете ја внатрешноста и вратата за затворање со влажна крпа.

Печката не се активира кога ќе го притиснете копчето за ВРЕМЕ.

Дали вратата е целосно затворена?

Храната воопшто не е зготвена.

Дали правилно сте го поставиле времето?

Дали вратата е затворена?

Дали сте го преоптовариле електричното коло и дошло до избивање на осигурувачот?

Храната е премногу или недоволно зготвена.

Дали сте поставиле соодветно времетраење на готвењето за одредениот тип на храна?

Дали сте избрале соодветна јачина?

Се јавуваат искри и звуци во внатрешноста на печката (електрично празнење).

Дали сте користеле сад со метални делови?

Дали сте оставиле вилушка или друг метален прибор во внатрешноста на печката?

Дали алуминиумската фолија е премногу блиску до внатрешните ѕидови?

Печката предизвикува пречки кај радиоприемниците или телевизорите.

Додека се користи печката може да се јават мали пречки кај радиоприемниците или телевизорите. Ова е нормално. За да го отстраните проблемот, поставете ја печката подалеку од телевизорите, радиоприемниците и антените.

Доколку со помош на горните совети не можете да го решите проблемот, обратете се до вашиот локален продавач или до SAMSUNG сервисниот центар.

11

MW71B-03801L_BOL_MK.indd 11

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:44:22