Микробранова

печка

Упатство за употреба и водич за

готвење

MW71b

imagine the possibilities

Ви благодариме што купивте Samsung производ. Ве молиме регистрирајте го вашиот производ на

www.samsung.com/register

MW71B-03801L_BOL_MK.indd 1

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:44:16