БЪЛГАРСКИ

Указател за готварски съдове

За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат от чинията. Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите. Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една микровълнова фурна.

Готварски съдове

Подходящи

Коментари

 

 

за

 

 

 

микровълни

 

Алуминиево фолио

✓ ✗

Може да се използва в малки

 

 

 

количества за защита на зони от

 

 

 

прегаряне. Ако фолиото е твърде близо

 

 

 

до стената на фурната или се използва

 

 

 

твърде много фолио, може да се

 

 

 

образува дъга.

Плоча за запичане

Не претопляйте повече от осем минути.

Съдове от порцелан

Съдовете от порцелан, керамика,

и керамика

 

глазирана керамика и костен порцелан

 

 

 

обикновено са подходящи, освен ако не

 

 

 

са декорирани с метален кант.

Чинии от

Някои замразени храни са опаковани в

полиестерен картон

 

такива чинии.

за еднократно

 

 

използване

 

 

Опаковки на

 

 

аламинути

 

 

Полистиренови

Могат да се използват за затопляне на

 

купи

 

храна. Прегряването може да причини

 

 

 

стопяване на полистирена.

Хартиени пликове

Могат да се запалят.

 

или вестници

 

 

Рециклирана

Може да причини образуване на дъга.

 

хартия или

 

 

 

метални изрезки

 

 

Стъклени съдове

 

 

Съдове за

Могат да се използват, освен ако не са

 

сервиране

 

декорирани с метален кант.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готварски съдове

Подходящи

Коментари

 

 

 

 

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микровълни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фини стъклени

Могат да се използват за претопляне

 

 

 

съдове

 

на храни или течности. Тънкото стъкло

 

 

 

 

 

може да се счупи или пукне при бързо

 

 

 

 

 

нагряване.

 

 

Стъклени буркани

Капакът трябва да се свали. Подходящи

 

 

 

 

 

само за претопляне.

 

 

Метални

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чинии

Могат да причинят образуване на дъги

 

 

 

 

 

или пожар.

 

 

Закопчалки на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пликове за фризер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хартиени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чинии, чаши,

За кратко готвене и претопляне. Също и

 

 

 

салфетки и

 

за поемане на излишната влага.

 

 

 

кухненска хартия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рециклирана хартия

Може да причини образуване на дъга.

 

 

Пластмасови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдове

Особено ако са от топлоустойчива

 

 

 

 

 

термопластмаса. Някои други

 

 

 

 

 

пластмаси могат да се изкривяват или

 

 

 

 

 

обезцветяват при високи температури.

 

 

 

 

 

Не използвайте меламинова пластмаса.

 

 

Прилепващ филм

Може да се използва за задържане на

 

 

 

 

 

влагата. Не трябва да докосва храната.

 

 

 

 

 

Внимавайте при отстраняване на филма,

 

 

 

 

 

тъй като ще излезе гореща пара.

 

 

Пликове за

✓ ✗

Само ако в тях може да се вари или

 

 

 

фризер

 

са подходящи за фурна. Не трябва да

 

 

 

 

 

са херметично затворени. Набодете с

 

 

 

 

 

вилица, ако е необходимо.

 

 

Восъчна или

Може да се използва за задържане на

 

 

пергаментова хартия

 

влагата и предотвратяване на изпръскване.

 

 

: Препоръчва се

✓✗ : Използвайте внимателно

: Не е подходящо

14

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 14

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:28