Микровълнова

фурна

Инструкции за собственика и

Ръководство за готвене

MW71b

замислете се за възможностите

Благодарим ви за закупуването на този продукт на Samsung.

Регистрирайте вашия продукт на адрес

www.samsung.com/register

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 1

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:23