ROMÂNĂ

Utilizarea acestei broşuri cu instrucţiuni

Aţi achiziţionat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de instrucţiuni conţine numeroase informaţii utile pentru prepararea alimentelor cu ajutorul cuptorului cu microunde:

Măsuri de siguranţă

Accesorii şi recipiente adecvate

Sfaturi utile pentru preparare

La începutul broşurii veţi găsi ilustraţii ale cuptorului şi, mai important, ale panoului de control, care vă vor ajuta să găsiţi mai uşor butoanele.

Informaţii pentru siguranţă

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual

şi să-l păstraţi într-un loc sigur în apropierea aparatului, pentru a-l consulta pe viitor.

Utilizaţi acest aparat doar în scopul în care a fost creat, după cum este descris în acest manual de utilizare. Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoanele fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la utilizarea echipamentului. Avertismentele şi instrucţiunile importante de siguranţă din acest manual nu acoperă toate condiţiile şi situaţiile posibile care pot surveni în timpul utilizării. Este responsabilitatea dvs. să vă folosiţi simţul practic şi să daţi dovadă de atenţie şi grijă la instalarea, întreţinerea şi utilizarea aparatului dvs.

Deoarece următoarele instrucţiuni de utilizare se referă la mai multe modele, caracteristicile cuptorului dvs. cu microunde ar putea fi uşor diferite de cele descrise în acest manual şi este posibil ca nu toate semnele de avertizare să fie valabile. Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, contactaţi centrul de service cel mai apropiat sau căutaţi asistenţă şi informaţii online, la www.samsung.com.

Precauţii şi simboluri importante referitoare la siguranţă.

În textul acestui manual de utilizare sunt folosite următoarele simboluri:

 

Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la

AVERTISMENT

vătămări corporale grave sau la deces.

 

 

 

 

Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la

ATENŢIE

vătămări personale minore sau defecţiuni.

 

 

 

 

Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie,

 

electrocutare sau vătămări corporale în timpul

ATENŢIE

utilizării cuptorului cu microunde, respectaţi

aceste precauţii de bază pentru siguranţă.

 

 

 

NU încercaţi.

NU dezasamblaţi.

NU atingeţi.

Urmaţi indicaţiile întocmai.

Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare de la priza de perete.

Asiguraţi-vă că maşina dispune de împământare pentru a preveni electrocutarea.

Apelaţi la un centru de service pentru asistenţă.

Notă

Important

4

MW71B-03801L_BOL_RO.indd 4

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:48:20