UPOZORENJE Ozbiljni znakovi upozorenja prilikom postavljanja

Postavljanje ovog uređaja mora izvesti ovlašteni tehničar servisa za mikrovalne pećnice kojeg je obučio proizvođač. Pročitajte odjeljak "Postavljanje mikrovalne pećnice".

Uključite kabel za napajanje u odgovarajuću zidnu utičnicu koju ćete koristiti samo za ovaj uređaj. Čvrsto uključite utikač u zidnu utičnicu. Osim toga, ne koristite produžni kabel.

-Ako utičnicu s višestrukom utičnicom ili produžnim kabelom koristite za ostale uređaje, može doći do električnog udara ili požara.

-Ne koristite električne transformatore. To može dovesti do električnog udara ili požara.

Postavljanje uređaja mora izvesti kvalificirani tehničar ili servis.

-U suprotnom može doći do električnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljeda.

Mikrovalna pećnica namijenjena je korištenju na pultu ili polici, ne postavljajte je u ormarić.

Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline i zapaljivih materijala.

Ne postavljajte uređaj na vlažnim, masnim ili prašnjavim mjestima ni na mjestima izloženim izravnom sunčevom svjetlu i vodi (kiši).

Ne postavljajte uređaj na mjestima gdje bi moglo doći do curenja plina. - To može izazvati električni udar ili požar.

Uređaj nije namijenjen korištenju u cestovnim vozilima, kamp kućicama i sličnim vozilima.

Ovaj uređaj mora se pravilno uzemljiti.

Ne uzemljujte uređaj na plinsku cijev, plastičnu cijev za vodu ili telefonsku žicu.

-To može izazvati električni udar, požar, eksploziju ili probleme s proizvodom.

-Ne uključujte kabel za napajanje u utičnicu koja nije ispravno uzemljena i provjerite je li usklađena s lokalnim i državnim šiframa.

OPREZ Znakovi upozorenja prilikom postavljanja

Ovaj se uređaj mora postaviti tako da je dostupan utičnici.

-U suprotnom može doći do električnog udara ili požara zbog električnog izbijanja.

Postavite uređaj na ravnu površinu koja može podnijeti njegovu težinu.

-U suprotnom može doći do neuobičajenih vibracija, buke ili problema s proizvodom.

Postavite uređaj na odgovarajuću udaljenost od zida.

- U suprotnom može doći do požara zbog pregrijavanja.

Minimalna visina potrebnog slobodnog prostora iznad gornje plohe pećnice.

UPOZORENJE Ozbiljni znakovi upozorenja za struju

Redovito s utikača i kontaktnih ploha pomoću suhe krpice uklanjajte sve strane tvari kao što su prašina ili voda.

-Isključite utikač i očistite ga suhom krpicom.

-U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Uključite utikač u utičnicu u ispravnom smjeru tako da je kabel okrenut prema podu.

-Ako utikač u utičnicu uključite u suprotnom smjeru, električne žice unutar kabela mogu se oštetiti i izazvati električni udar ili požar.

Čvrsto uključite utikač u zidnu utičnicu. Ne koristite oštećeni utikač, kabel za napajanje ili rasklimane utičnice.

- To može izazvati električni udar ili požar.

HRVATSKI

5

MW71B-03801L_BOL_HR.indd 5

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:36:08