Ne vucite i pretjerano ne savijajte kabel za napajanje. Ne izvijajte ni ne vežite kabel za napajanje.

Ne stavljajte kabel za napajanje na metalne predmete, ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje, ne umećite kabel za napajanje između predmeta niti ne gurajte kabel za napajanje u prostor iza uređaja.

HRVATSKI

- To može izazvati električni udar ili požar.

Ne vucite kabel prilikom isključivanja kabela za napajanje.

 

 

- Prilikom isključivanja kabela za napajanje držite ga za utikač.

 

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

 

 

 

Ako su uređaj ili kabel za napajanje oštećeni, obratite se najbližem

 

servisnom centru.

OPREZ Znakovi upozorenja za struju

Isključite utikač ako se uređaj ne koristi dulje razdoblje ili za vrijeme grmljavine/oluje.

-U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

UPOZORENJE Ozbiljni znakovi upozorenja prilikom korištenja

U slučaju curenja plina (npr. propana, ukapljenog plina) odmah provjetrite prostor bez dodirivanja utikača. Ne dodirujte uređaj ili kabel za napajanje.

-Ne koristite ventilator.

-Iskra bi mogla izazvati eksploziju ili požar.

Pripazite da vrata ili neki drugi dio ne dođe u dodir s tijelom prilikom kuhanja ili neposredno nakon kuhanja.

- U suprotnom može doći do opeklina.

UVIJEK koristite rukavice za pećnicu prilikom vađenja posuđa iz pećnice kako biste izbjegli slučajne opekline.

Prilikom otvaranja vrata stanite na udaljenost ispruženih ruku. Razlog: Vruć zrak ili para mogu izazvati opekline.

6

Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može izazvati zakašnjelo ključanje i stoga s posudom treba pažljivo rukovati. Kako biste spriječili takve situacije, UVIJEK pričekajte najmanje 20 sekundi nakon isključivanja pećnice kako bi se temperatura izjednačila. Miješajte tijekom zagrijavanja, ako je potrebno i UVIJEK promiješajte nakon zagrijavanja. U slučaju opeklina slijedite upute za PRVU POMOĆ:

-Umočite opečeno područje u hladnu vodu najmanje 10 minuta.

-Prekrijte čistom, suhom tkaninom.

-Ne stavljajte kreme, ulja ili losione.

-Obratite se liječniku.

Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.

Djecu valja nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.

Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.

UPOZORENJE: Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom mora se promiješati ili protresti, a temperatura provjeriti prije konzumacije kako bi se izbjegle opekline.

UPOZORENJE: Djeci bez nadzora dopustite korištenje mikrovalne pećnice samo ako su im dane odgovarajuće upute tako da djeca pećnicu mogu koristiti na siguran način, uz razumijevanje opasnosti od nepravilne upotrebe.

Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju iskustvo ili znanje, osim ako nisu pod nadzorom i upućeni u rukovanje.

UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu postati vrući za vrijeme korištenja. Kako biste izbjegli opekline, pećnica treba biti izvan dosega male djece.

UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj isključen prije zamjene lampe kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.

MW71B-03801L_BOL_HR.indd 6

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:36:08