AVERTISMENT Semne importante de avertizare pentru instalare

 

 

 

 

ATENŢIE Semne de atenţionare pentru instalare

 

 

Instalarea acestui aparat trebuie efectuată de un tehnician de service calificat pentru instalarea cuptoarelor cu microunde, instruit de producător. Consultaţi secţiunea “Instalarea cuptorului cu microunde”.

Inseraţi ştecherul cablului de alimentare într-o priză potrivită (sau cu putere mai mare) şi utilizaţi priza doar pentru acest aparat. Conectaţi ferm ştecherul cablului de alimentare la priza de perete. Nu utilizaţi prelungitoare.

-Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni şi în priză sunt conectate şi alte aparate, utilizarea unui prelungitor cu mai multe prize poate avea ca rezultat electrocutarea sau un incendiu.

-Nu folosiţi un transformator electric. Utilizarea acestuia poate conduce la incendiu sau electrocutare.

Instalarea acestui aparat trebuie efectuată de un tehnician de service calificat sau de o companie de service.

-Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, se poate ajunge la electrocutare, incendiu, explozie, rănire sau probleme cu produsul.

Cuptorul cu microunde este destinat a fi utilizat numai plasat pe un bufet sau blat de bucătărie şi nu trebuie plasat într-un dulap.

Nu instalaţi acest aparat lângă un încălzitor sau lângă materiale inflamabile. Nu instalaţi acest aparat într-un loc umed, uleios sau prăfuit ori expus direct la lumina soarelui şi apă (picături de ploaie).

Nu instalaţi acest aparat într-un loc unde pot exista scurgeri de gaze. - Acest lucru poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Aparatul nu este destinat a fi instalat în vehicule de teren, rulote şi alte vehicule similare etc.

Acest aparat trebuie prevăzut cu o împământare corespunzătoare. Nu împământaţi aparatul lângă o ţeavă de gaz, o ţeavă de apă din plastic sau o linie de telefon.

-Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu, explozie, rănire sau probleme cu produsul.

-Nu inseraţi niciodată ştecherul cablului de alimentare într-o priză care nu este împământată corect şi asiguraţi-vă că este în conformitate cu reglementările locale şi naţionale.

Acest aparat trebuie poziţionat astfel încât să fie accesibil ştecherul cablului de alimentare.

-În caz contrar, poate avea loc o electrocutare sau un incendiu, datorită scurgerilor electrice.

Instalaţi şi echilibraţi aparatul pe o suprafaţă plană şi rezistentă, care îi poate susţine greutatea.

-Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, se poate ajunge la vibraţii anormale, zgomote sau probleme cu produsul.

Instalaţi aparatul la o distanţă potrivită de perete.

- În caz contrar, riscaţi un incendiu din cauza supraîncălzirii.

Înălţimea minimă a spaţiului liber necesar deasupra suprafeţei de sus a cuptorului.

AVERTISMENT Semne importante de avertizare pentru instalaţia electrică

Scoateţi periodic toate substanţele străine, cum ar fi praful sau apa, din priză şi punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.

- Scoateţi cablul din priză şi curăţaţi-l cu o cârpă uscată. - În caz contrar, riscaţi electrocutarea sau un incendiu.

Conectaţi ştecherul cablului de alimentare în priză în direcţia corectă, astfel încât cordonul să fie spre podea.

-Dacă veţi conecta ştecherul cablului de alimentare în priză în direcţia opusă, cablurile electrice din cordon se pot avaria şi acest lucru poate duce la electrocutări sau incendii.

Conectaţi ferm ştecherul cablului de alimentare la priza de perete. Nu utilizaţi un ştecher stricat, un cordon deteriorat sau o priză de perete care nu este fixată corespunzător.

- Acest lucru poate conduce la electrocutare sau incendiu.

5

ROMÂNĂ

MW71B-03801L_BOL_RO.indd 5

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:48:20