Принадлежности

Взависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по различни начини.

1. Съединител, вече поставен над вала на двигателя в основата на фурната.

Предназначение: Съединителят върти въртящата се поставка.

2.Ролков пръстен, за поставяне в центъра на фурната.

Предназначение: Ролковият пръстен поддържа въртящата се поставка.

3.Въртяща се поставка, за поставяне върху ролковия пръстен с централен фитинг към

съединителя.

Предназначение: Въртящата се поставка служи като главна готварска повърхност; тя лесно може да се сваля за почистване.

НЕ работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.

Контролен панел

1

2

3

1.РАЗМРАЗЯВАНЕ

2.КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОМЕНЛИВА МОЩНОСТ ЗА ГОТВЕНЕ

3.СЕЛЕКТОР НА ТАЙМЕРА

4.МОМЕНТАЛНО ПРЕТОПЛЯНЕ

3

БЪЛГАРСКИ

4

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 3

2010-07-14 ￿￿ 11:20:24