Cài đặt

Nhạc chuông (các mẫu máy một SIM): Thêm hoặc chọn nhạc chuông báo các cuộc gọi đến.

Rung: Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.

Thông báo (các mẫu máy một SIM): Chọn nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ.

Rung khi đô chuông: Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.

Âm quay sô: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chạm vào các phim trên bàn phím.

Âm cảm ứng: Cài đặt thiết bị phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.

Âm thanh khóa màn hình: Cài đặt thiết bị phát âm khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.

Phản hồi xúc giác: Cài đặt thiết bị rung khi chạm vào các phím cảm ứng.

Phát âm thanh khi chạm: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi chạm vào một phím.

Rung khi chạm: Đặt thiết bị rung khi chạm vào một phím.

Hiển thị và hình nền

Thay đổi cài đặt màn hình.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Hiển thị và hình nền.

Độ sáng: Cài đặt độ sáng của màn hình.

Màn hình nền:

Màn hình chờ̀: Chon hinh nên cho màn hình chờ̀.

Màn hình khóa: Chọn hình nền cho màn hình khóa.

Man hinh chờ̀ va khoa: Chọn hình nền cho màn hình chờ̀ và màn hình khóa.

Cửa sổ S View: Thay đổi hình nền của màn hình cửa sổ S view.

Theme: Thay đổi chủ đề cho màn hình chờ̀, màn hình Ứng dụng và màn hình khóa.

Font:

Kiểu font: Đổi kiểu font văn bản hiển thị.

Kích thước font: Thay đổi kích thước font.

Thao tác một tay: Bật chế độ thao tác một tay để tiện sử dụng thiết bị bằng một tay. Hãy xem Thao tác một tay để biết thêm thông tin.

120