Bộ sưu tập

Xem các nội dung được lưu trên các thiết bị khác

Tìm kiếm nội dung được lưu trên các thiết bị khác và xem nội dung đó trên thiết bị của bạn. Chạm vào Bộ sưu tập trên màn hình Ứng dụng.

Truy cập nội dung trên một thiết bị đã đăng ký

Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.

Trên màn hình chính của Bộ sưu tập, chạm vào rồi chọn một thiết bị trong THIẾT BỊ ĐÃ̃ ĐĂNG KÝ để truy cập nội dung. Bạn có thể xem nội dung trên các thiết bị đã đăng ký với liên kết Samsung. Hãy ghé thăm link.samsung.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã được đăng ký và kết nối với một mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.

Bạn có thể phải trả thêm phí khi truy cập vào nội dung được lưu trên các thiết bị khác thông qua mạng di động.

Truy cập nội dung trên một thiết bị ở gần

Để sử dụng tính năng này, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ (Kết nối và chia sẻ) Thiết bị ở gần, sau đó chạm vào công tắc Thiết bị ở gần để bật. Xem thêm Thiết bị ở gần để biết thêm các cài đặt.

Trên màn hình chính của Bộ sưu tập, chạm vào rồi chọn một thiết bị trong THIẾT BỊ Ở GẦN để truy cập nội dung. Bạn có thể xem nội dung trên các thiết bị với tính năng chia sẻ nội dung đã được bật.

80