Nội dung

Điện thoại

62Thực hiện cuộc gọi

64Nhận cuộc gọi

65Tùy chọn trong các cuộc gọi

Danh bạ

66 Thêm danh bạ

66Nhập và xuất danh bạ

67Tìm kiếm danh bạ

Tin nhắn & email

68Tin nhắn

70Email

Máy ảnh

72Chụp ảnh cơ bản

74Chế độ chụp

77Cài đặt máy ảnh

Bộ sưu tập

79Xem nội dung trên thiết bị

80Xem các nội dung được lưu trên các thiết bị khác

Trợ giúp an toàn

81Chế độ khẩn cấp

82Tin nhắn trợ giúp

Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

83S Finder

83S Planner

85S Voice

86Internet

87Nhạc

89Video

91Đồng hồ

93Máy tính

93Ghi nhớ

94Ghi âm

95Dropbox

96Flipboard

96Radio

98Các ứng dụng Google

Kết nối với các thiết bị khác

100Bluetooth

102Wi-Fi Direct

104NFC (mẫu máy có trang bị công nghệ

NFC)

106S Beam (mẫu máy có trang bị công nghệ NFC)

107Kết nối nhanh

108Screen Mirroring

110 In di động

3