Cài đặt

Nhập giọng nói của Google

Để thay đổi cài đặt nhập giọng nói, chạm vào .

Chon ngôn ngư nhâp: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

Chặn các từ xuc pham: Cài đặt thiêt bi đê ngăn thiết bị nhận dạng cac tư ngư xúc phạm khi nhập giọng nói.

Nhân dang giong noi ngoai tuyên: Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ cho nhập liệu bằng giọng nói offline.

Tìm kiếm bằng giọng nói

Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ nhận dạng giọng nói.

Đâu ra băng giong noi: Cài đặt thiết bị cung cấp thông tin phản hồi bằng giọng nói để thông báo cho bạn về hành động hiện tại.

Phat hiên "Ok Google": Cài đặt thiết bị để bắt đầu nhận dạng giọng nói khi bạn nói lệnh đánh thức máy trong khi đang sử dụng ứng dụng tìm kiếm.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nhân dang giong noi ngoai tuyên: Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ cho nhập liệu bằng giọng nói offline.

Chặn các từ xuc pham: Ẩn các từ xúc phạm khỏi kết quả tìm kiếm bằng giọng nói.

Tai nghe Bluetooth: Đặt thiết bị để cho phép nhập từ khóa tìm kiếm bằng giọng nói qua micro của tai nghe Bluetooth khi tai nghe Bluetooth được kết nối.

Tùy chọn văn bản sang giọng nói

CÔNG CỤ TTS ƯU TIÊN: Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào .

Tốc độ nói: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lờ̀i nói.

Nghe ví dụ: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.

Trạng thái ngôn ngữ mặc định: Xem trạng thái của ngôn ngữ mặc định cho tính năng văn bản sang giọng nói.

128