Cài đặt

Phu kiên

Thay đổi cài đặt phụ kiện.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Phu kiên.

Các tùy chọn sẵn có có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực hoặc mẫu máy.

Âm thanh của dock: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi thiết bị của bạn kết nối hoặc ngắt kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn.

Chế độ ngõ ra âm thanh: Chọn một định dạng âm thanh đầu ra để sử dụng khi kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị ngoại vi. Một số thiết bị có thể không hỗ trợ cài đặt âm thanh vòm.

Mơ khoa tư đông: Đặt thiết bị để mở khóa tự động khi nắp đã được mở. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này cho một số phương pháp khóa màn hình.

Đặt đồng hồ phong cách: Chọn đồng hồ cho màn hình cửa sổ S view.

Hình nền cửa sổ S View: Thay đổi hình nền của màn hình cửa sổ S view.

Chọn các mục cần hiển thị: Tùy chỉnh thông tin sẽ xuất hiện trên màn hình cửa sổ S view.

Tiết kiệm pin

Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin. Hãy xem Tính năng tiết kiệm pin để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Tiết kiệm pin.

Chế độ tiết kiệm pin: Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin.

Chế độ siêu tiết kiệm pin: Kéo dài Thờ̀i gian chờ̀ và giảm tiêu thụ pin bằng cách hiển thị một bố cục đơn giản hơn và cho phép giới hạn truy cập một số ứng dụng.

Thờ̀i gian chờ̀ tối đa theo ước tính hiển thị thờ̀i gian còn lại trước khi hết pin nếu thiết bị không được sử dụng. Thờ̀i gian chờ̀ có thể khác nhau tùy theo thiết lập của thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Hiển thị phần trăm pin: Đặt thiết bị để hiển thị mức pin còn lại.

130