Bắt đầu

Bật và tắt thiết bị

Nhấn và giữ phím Nguồn trong vài giây để bật thiết bị.

Khi bạn bật thiết bị lần đầu hoặc sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cho thiết bị của bạn.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào Tắt nguồn.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Khóa và mở khóa màn hình

Nhấn phím Nguồn sẽ làm tắt màn hình và khóa thiết bị. Đồng thờ̀i, màn hình sẽ tắt và tự động khóa nếu thiết bị không được sử dụng trong một khoảng thờ̀i gian nhất định.

Để mở khóa màn hình, nhấn phím Nguồn hoặc phim Trang chính và vuốt nhanh ngón tay của bạn theo bất kỳ hướng nào trong khu vực mở khóa màn hình.

Bạn có thể thay đổi mã mở khóa để mở khóa màn hình. Hãy xem Thay đổi phương pháp khóa màn hình để biết thêm thông tin.

21