Cài đặt

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ thiết bị và thẻ nhớ hoặc định dạng thẻ nhớ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bộ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu trong thẻ.

Dung lượng khả dụng thực tế bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng có sẵn có thể thay đổi khi bạn nâng cấp thiết bị.

Bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bảo mật.

Ngườ̀i quản trị thiết bị: Xem trình quản lý thiết bị đã cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cho phép trình quản lý thiết bị áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.

Không rõ nguồn gốc: Cài đặt thiết bị để cho phép cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không xác định.

Xác thực ứng dụng: Cài đặt thiết bị để kiểm tra các ứng dụng để biết hoạt động gây hại của ứng dụng trước khi cài đặt.

Mã hóa thiết bị: Cài đặt mật mã để mã hóa dữ liệu lưu trên thiết bị. Bạn phải nhập mật mã mỗi khi bật thiết bị.

Sạc pin trước khi bật cài đặt này bởi vì có thể mất hơn một giờ̀ để mã hóa dữ liệu của bạn.

Ma hoa the SD ngoai: Cài đặt thiết bị để mã hóa các file trên thẻ nhớ.

Nếu bạn cài đặt lại thiết bị về cài đặt gốc với cài đặt này đang được bật, thiết bị sẽ không thể đọc các file được mã hóa của bạn. Tắt cài đặt này trước khi cài đặt lại thiết bị.

Điều khiển từ xa: Đặt thiết bị để cho phép điều khiển từ xa thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp qua Internet. Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.

Cảnh báo đổi SIM: Kích hoạt hoặc tắt tính năng Tìm di động của bạn giúp định vị thiết bị khi bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.

131