Thông tin cơ bản

Bạn có thể sử dụng các chức năng sau trên bảng thông báo.

Bật hoặc tắt các tùy chọn. Chạm và giữ một phím để xem thêm cài đặt

chi tiết.

Điều chỉnh độ sáng.

Bật S Finder.

Truy cập Cài đặt.

Xem tất cả phím cài đặt nhanh.

Khởi động Kết nối nhanh.

Chọn thẻ USIM hoặc SIM. (các mẫu máy hai SIM)

Xóa tất cả các thông báo.

Chạm vào một thông báo và thực hiện nhiều thao tác khác nhau.

Sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh

Để sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh trên bảng thông báo, chạm vào , chạm và giữ một mục và sau đó kéo mục đó sang vị trí khác.

30