Bắt đầu

Gỡ thẻ nhớ

Trước khi gỡ thẻ nhớ, đầu tiên phải ngắt kết nối thẻ để gỡ an toàn. Trên màn hình chờ̀, chạm Ứng dụng Cài đặt Bộ nhớ Ngắt thẻ nhớ SD.

1

2

3

4

Chèn chốt đẩy vào lỗ trên khay thẻ nhớ để mở khay.

Kéo nhẹ khay thẻ nhớ ra từ khe cắm khay thẻ nhớ.

Gỡ thẻ nhớ.

Gắn khay thẻ nhớ trở lại vào khe cắm khay thẻ nhớ.

Không gỡ thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin. Làm như vậy có thể làm cho dữ liệu bị mất hay bị hỏng hoặc có thể làm hỏng thẻ nhớ hoặc thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là kết quả của việc dùng sai các thẻ nhớ bị hỏng, bao gồm cả việc mất dữ liệu.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ được định dạng trên máy tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Trên màn hình chờ̀ chạm Ứng dụng Cài đặt Bộ nhớ Định dạng thẻ SD Định dạng thẻ SD Xóa hết.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của ngườ̀i dùng.

20