Cài đặt

Phụ đề Samsung (CC): Đặt thiết bị hiển thị phụ đề trên nội dung do Samsung hỗ trợ và thay đổi cài đặt phụ đề.

Phụ đề Google (CC): Đặt thiết bị hiển thị phụ đề trên nội dung do Google hỗ trợ và thay đổi cài đặt phụ đề.

Cân bằng âm thanh: Cài đặt thiết bị để điều chỉnh cân bằng âm thanh khi sử dụng tai nghe.

Âm thanh mono: Cài đặt thiết bị để chuyển đổi đầu ra âm thanh từ âm thanh nổi sang mono khi kết nối tai nghe.

Tự động phản hồi: Cài đặt thiết bị để rung khi phát âm thanh trong các ứng dụng đã tải về, như trò chơi.

Thao tác và tương tác: Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho ngườ̀i dùng kém khéo léo.

Menu hỗ trợ: Cài đặt thiết bị để hiển thị biểu tượng phím tắt hỗ trợ giúp bạn truy cập các chức năng được hỗ trợ bằng các phím bên ngoài hoặc các tính năng trên bảng thông báo. Bạn cũng có thể chỉnh sửa menu này trên biểu tượng phím tắt.

Độ trễ của việc chạm và giữ: Cài đặt thờ̀i gian nhận diện cho thao tác chạm và giữ màn hình.

Kiểm soát tương tác: Bật chế độ điều chỉnh tương tác để hạn chế tương tác của thiết bị đối với các thao tác nhập trong khi sử dụng các ứng dụng.

Truy cập trực tiếp: Cài đặt thiết bị để mở menu trợ năng đã chọn khi bạn nhấn nhanh phím Trang chính ba lần.

Trả lờ̀i và kết thúc cuộc gọi: Thay đổi phương pháp trả lờ̀i hoặc kết thúc cuộc gọi.

Chế độ một chạm: Cài đặt thiết bị này để kiểm soát các cuộc gọi đến hoặc thông báo bằng cách chạm vào phím thay vì kéo.

Quản lý trợ năng: Xuất hoặc nhập các cài đặt khả năng hỗ trợ để chia sẻ chúng với các thiết bị khác.

DỊCH VỤ: Xem các dịch vụ hỗ trợ được cài đặt trên thiết bị.

125