Khắc phục sự cố

Màn hình cảm ứng phản hồi chậm hoặc không chính xác

Nếu bạn có dán màng bảo vệ hoặc có gắn phụ kiện tùy ý vào màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng có thể hoạt động không chuẩn.

Nếu bạn có mang bao tay, nếu tay bạn không sạch sẽ khi chạm vào màn hình hoặc nếu bạn dùng các vật thể sắc bén hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, màn hình cảm ứng có thể bị lỗi.

Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Khởi động lại thiết bị để xóa các lỗi phần mềm tạm thờ̀i.

Đảm bảo phần mềm thiết bị của bạn đã nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

Nếu màn hình cảm ứng bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy đến Trung tâm bảo hành của

Samsung.

Thiết bị bị treo máy hoặc có lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị đứng hoặc bị treo, bạn cần đóng các ứng dụng hoặc tắt thiết bị rồi bật lại. Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc không đáp ứng, nhấn và giữ phím Nguồn và phím Giảm âm lượng cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Sao lưu và cai đặt lại Khôi phục cài đặt gốc Đặt lại thiết bị Xóa hết. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị.

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Các cuộc gọi không kết nối được

Đảm bảo bạn đã truy cập đúng mạng di động.

Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang gọi.

Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến.

Ngườ̀i khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

Đảm bảo bạn không che micro gắn trong.

Đảm bảo micro gần miệng của bạn.

Nếu sử dụng tai nghe, đảm bảo kết nối đúng cách.

135