Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Các ứng dụng Google

Google cung cấp các ứng dụng giải trí, mạng xã hội và kinh doanh. Bạn có thể cần một tài khoản Google để truy cập một số ứng dụng. Hãy xem Thiết lập tài khoản để biết thêm thông tin.

Để xem thêm thông tin ứng dụng, hãy mở màn hình chờ̀ của mỗi ứng dụng, chạm vào Trợ giúp.

Một số ứng dụng có thể không có sẵn hoặc có thể được dán nhãn khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chrome

Tìm kiếm thông tin và duyệt trang web.

Gmail

Gửi hoặc nhận email qua dịch vụ Gmail.

Google+

Chia sẻ tin tức của bạn và theo dõi các cập nhật mà gia đình, bạn bè của bạn và những ngườ̀i khác chia sẻ. Bạn cũng có thể sao lưu ảnh, video và hơn thế nữa.

Bản đồ

Tìm vị trí của bạn trên bản đồ, tìm kiếm vị trí và xem thông tin về vị trí đối với các địa điểm khác nhau.

Play Âm nhac

Khám phá, nghe và chia sẻ nhạc trên thiết bị của bạn.

Play Phim

Xem video được lưu trên thiết bị của bạn và tải về nội dung khác nhau để xem từ CH Play.

98