Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

S Voice

Giới thiệu về S Voice

Sử dụng ứng dụng này để ra lệnh cho thiết bị bằng giọng nói để thực hiện các tính năng khác nhau.

Chạm vào S Voice trên màn hình Ứng dụng. Một cách khác, nhấn vào phím Trang chính hai lần.

Để tắt truy cập bằng cách nhấn phím Trang chính, chạm vào Settings và bỏ chọn Open via the home key.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ngôn ngữ

Chạm vào Settings Language và sau đó chọn một ngôn ngữ.

Ngôn ngữ được chọn sẽ chỉ được sử dụng cho S Voice chứ không phải ngôn ngữ hiển thị trên thiết bị.

Sử dụng S Voice

Khi bạn chạy S Voice, thiết bị sẽ bắt đầu nhận diện giọng nói và biểu tượng micro sẽ bật sang màu đỏ.

Hãy nói câu lệnh.

Nếu bạn nói một câu lệnh và thiết bị nhận diện được, biểu tượng micro ở phía dưới màn hình sẽ chuyển sang màu xanh. Sau đó thiết bị sẽ thực hiện câu lệnh.

Lờ̀i khuyên để nhận diện được giọng nói tốt hơn:

Nói rõ ràng.

Nói ở nơi yên tĩnh.

Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.

Tránh nói giọng địa phương.

Thiết bị có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trườ̀ng xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.

85