Khắc phục sự cố

Thiết bị của bạn hỗ trợ ảnh và video được ghi lại bằng thiết bị. Ảnh và video được ghi lại bằng các thiết bị khác có thể không tương thích.

Thiết bị của bạn hỗ trợ các file media được nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ gia tăng khác cho phép. Một số nội dung chia sẻ trên Internet như nhạc chuông, video hoặc hình nền có thể không mở được.

Không dò được thiết bị Bluetooth khác

Đảm bảo đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị của bạn.

Đảm bảo bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối.

Đảm bảo thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối tối đa của

Bluetooth (10 m).

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Không thiết lập được kết nối khi bạn kết nối thiết bị với máy tính

Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị của bạn.

Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật trình điều khiển thích hợp trên máy tính của bạn.

Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn đã cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy tính của bạn.

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Samsung Kies hoặc Windows Media Player 10 hoặc cao hơn trên máy tính của bạn.

Thiết bị của bạn không tìm được vị trí hiện tại của bạn

Các tín hiệu GPS có thể không tìm thấy ở một số vị trí như khi ở trong nhà. Cài đặt thiết bị sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động để tìm vị trí hiện tại của bạn ở những vị trí này.

138