Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji TV nie można zapisać żadnego kodu.
2 Gdy zielony wskaźnik wskazuje odpowiednią pozycję, naciskaj żółty przycisk na pilocie przez około 6 sekund, do momentu gdy zacznie pulsować.
3 Gdy zielony wskaźnik pulsuje, przy użyciu przycisków numerycznych na pilocie wprowadź trzycyfrowy kod odpowiadający sprzętowi który chcesz używać.
Jeśli wprowadzony kod istnieje, zaświecą się trzy zielone wskaźniki. Jeśli to nie nastąpi powtórz poprzednie czynności.
4 Włącz sprzęt który chcesz używać i sprawdź, czy możesz nastawiać jego podstawowe funkcje przy użyciu pilota telewizora.
lub
Sony stara się aktualizować kody zgodnie ze zmianami na rynku. Zaktualizowaną tabelę kodów znajdziesz w torebce z pilotem.
1 Naciskaj kilkakrotnie przycisk przełącznika wyboru sprzętu na pilocie do momentu gdy zielone światełko znajdzie się w odpowiedniej pozycji DVD VCR (dla magnetowidu).
Konfigurowanie pilota do nastawiania DVD lub magnetowidu
Pilot niniejszego telewizora przygotowany jest by nastawiać zarówno funkcje telewizora jak również podstawowe funkcje DVD Sony i większości magnetowidów Sony bez potrzeby konfigurowania go. By móc nastawiać funkcje innych marek DVD i magnetowidów, jak też niektórych magnetowidów Sony, pilot musi zostać skonfigurowany zanim się go zacznie używać.
W tym celu wykonaj poniżej opisane czynności:
Przed rozpoczęciem znajdź trzycyfrowy kod odpowiadający marce DVD lub magnetowidu (poniższa tabela). W przypadku marek którym przypisany jest więcej niż jeden kod wprowadź pierwszy z nich.

3

2

1

Jeśli sprzęt nie działa lub nie można nastawić niektórych funkcji, powtórz wszystkie poprzednio opisane czynności i upewnij się, że wprowadzasz odpowiedni kod, zaś w przypadku istnienia kilku kodów, spróbuj wprowadzić następny, i tak po kolei aż znajdziesz poprawny kod.

Zapisane kody ulegną skasowaniu, jeśli zużyte baterie nie zostaną wymienione przed upływem minuty. W tym przypadku powtórz wszystkie poprzednio opisane czynności. Przykrywka na baterie od wewnątrz ma etykietkę na której można zapisać kod.

Nie wszystkie marki i nie wszystkie modele danej marki są wzięte pod uwagę.

Lista marek magnetowidów

Lista marek DVD

MarkaKod

Marka

Kod

SONY (VHS)

301, 302, 303, 308, 309

SONY

001

SONY (BETA)

303, 307, 310

AIWA

021

SONY (DV)

304, 305, 306

DENON

018, 027, 020, 002

AIWA

325, 331, 351

GRUNDIG

009, 028, 023, 024, 016, 003

AKAI

326, 329, 330

HITACHI

025, 026, 015, 004

DAEWOO

342, 343

JVC

006, 017

GRUNDIG

358, 355, 360, 361, 320, 351

KENWOOD

008

HITACHI

327, 333, 334

LG

015, 014

JVC

314, 315, 322, 344, 352, 353,

LOEWE

009, 028, 023, 024, 016, 003

 

354, 348, 349

MATSUI

013, 016

LG

332, 338

ONKYO

022

LOEWE

358, 355, 360, 361, 320, 351

PANASONIC

018, 027, 020, 002

MATSUI

356, 357

PHILIPS

009, 028, 023, 024, 016, 003

ORION

328

PIONEER

004

PANASONIC

321, 323

SAMSUNG

011, 014

PHILIPS

311, 312, 313, 316, 317, 318,

SANYO

007

 

358, 359

SHARP

019, 027

SAMSUNG

339, 340, 341, 345

THOMSON

012

SANYO

335, 336

TOSHIBA

003

SHARP

324

YAMAHA

018, 027, 020, 002

THOMSON

319, 350

 

 

TOSHIBA

337

 

 

20Informacje dodatkowe