Biztonsági előírások

 

 

 

Ne dugion semmilyen tárgat a

Kizárólag 220 - 240 V -os hálózati

Energiatakarékossági és

 

készülekbe, mert ezzel tüzet és

biztonsági okok miatt ne hagyia

 

áramütést okozhat.Ha a szellőző

váltakozó feszültséggel

a készüléket készenléti

 

nyíasokon keresztül bármilyen

üzemeltesse a készüleket. Ne

üzemmódban, amikor nem

 

szilárd test, vagy folyadék kerüll a

csatlakoztasson túl sok készüléket

használja. Hosszabb távollét

 

készülek belsejébe, húzza ki a

ugyanahhoz az aljzathoz, mert a

esetén húzza ki a hálózati

 

hálozaki csatlakozó vezetéket.

túterhelés tüzet okozhat.

csatlakozó vezetéket a fali

 

Azonnal ellenőriztesse

 

konnektorból.

 

szakemberrel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soha ne nyissa ki a készülék hátsó

Viharos időjárás, villámlás idején

Az áramütés és a tűz veszélyének

burkolatát. A javítást bizza

saját biztonsága érdekében

elkerülése érdekében óvja a TV

szakemberre.

ne érintse meg a készüléket, a

készüléket esőtől és

 

hálózati csatlakozó vezetéket

nedvességtől.

 

és az antennakábelt.

 

A készülék szellőzőnyílásait hagyja

Ne állítsa a készüléket

A tűz veszélyének elkerülése

szabadon. A megfelelő

szélsőségesen meleg, párás vagy

érdekében ne alkalmazzon a

szellőzés érdekében a készülék

poros helyre, vagy olyan helyre,

készülek közelében nyílt lángot (ne

minden oldalánál hagyjon legalább

ahol mechanikai vibrációnak lehet

égessen pl. gyertyát).

10 cm-es szabad területet.

kitéve.

 

A képernyőt enyhén

 

A hálózati csatlakozó

 

Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózat

megnedvesített ruhával

 

kihúzásánál a cstlakozó

 

vezetékré, mert megsérülhet.

tisztíthatja meg.

 

dugót forgia meg, és ne a

 

Javasoljuk, hogy a felesleges

Ne használjon a tisztításhoz

 

vezetéket.

 

vezetéket csévélje fel a tv

benzint, higítót, súrolószert.

 

 

 

készülék hátuljan lévő tartóra.

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati

 

 

 

 

csatlakozót a konnektorból.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TV készüléket stabil állványra

 

Mozgatás előtt húzza ki a hálózati

 

Ne takarja le a készülék

helyezze. Ne engedje, hogy a

 

csatlakozót a konnektorból.

 

szellőzőnyílásait pl. függönnyel,

készülék az oldalára vagy

 

A készüléket óvatosan szállítsa,

 

újsággal, stb.

képernyővel előre dőljön.

 

kerülje a zötykölődős utcákat,

 

 

 

 

óvja a készüléket ütéstől,

 

 

 

 

rázkódástól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Biztonsági előírások