Stupeň 1

 

Stupeň 2

 

Nastavení obrazu

 

 

 

Režim: Osobní

 

 

 

Kontrast

 

 

 

Jas

 

 

 

Barevná sytost

 

 

 

Ostrost

 

 

 

Odstín

 

 

 

Reset

 

 

 

 

OK

 

 

Nastaven zvuku

 

Nastaven zvuku

 

Efekt: Pfiirozen

 

Efekt: Pfiirozen

 

Výšky

 

Výšky

 

Hloubky

 

Hloubky

 

Vyvážení

 

Vyvážení

 

Reset

 

Reset

 

Dvoukanál.zvuk:

Mono

Dvoukanál.zvuk:

Mono

Aut. Hlasitost:

Zap

Aut. Hlasitost:

Zap

 

OK

 

OK

Stupeň 3 / Funkce

NASTAVENÍ ZVUKU

Menu “Nastavení zvuku” Vám umožní změnit nastavení zvuku.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, kterou si

přejete změnit, stiskněte . Poté opětovně tiskněte / / nebo pro změnu nastavení a nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.

EfektPřirozený:

Odstraňuje šum, zajišťuje přítomnost zvuku a

 

 

provádí jeho ladění pomocí systému “BBE High

 

 

Definition Sound system”*.

Dynamický: “BBE High Definition Sound system”* zintenzívňuje jasnost a přítomnost zvuku vytvářením srozumitelnějšího hlasu a pronikavější hudby.

Dolby**Virtual: Napodobuje zvukový efekt “Dolby Pro Logic”.

Vyp:Bez speciálních zvukových efektů.

Výšky

Méně

Více

Hloubky

Méně

Více

Vyvážení

Levý

Pravý

Reset

K

Obnoví tovární nastavení zvuku.

Dvoukanál. zvuk

 

Pro stereo vysílání:

 

 

Mono

 

 

Stereo

Pro dvojjazyčné vysílání:

Mono (určen pro kanál mono, je-li k dispozici).

A (pro 1. kanál).

B (pro 2. kanál).

Aut. Hlasitost

Vyp: Hlasitost se mění v závislosti na vysílacím signálu.

 

Zap: Hlasitost se udržuje nezávisle na vysílacím signálu (např.

 

reklamní inzeráty).

Pokud posloucháte zvuk televizoru přes sluchátka, funkce “Efekt” automaticky přejde na pozici “Vyp”.

Pokud nastavíte “Efekt” v pozici “Dolby Virtual”, funkce “Aut. Hlasitost” se automaticky změní na pozici “Vyp” a naopak.

*“BBE High Definition Sound system” je vyroben firmou Sony Corporation s licencí BBE Sound, Inc. Je chráněn patentem USA č 4,638,258 a 4,482,866. Slovo “BBE” a symbol “BBE” jsou obchodní značky BBE Sound, Inc.

**Tento televizor byl naržen tak aby dosáhl zvukového efektu “Dolby Surround” a napodobil tak zvuk čtyř reproduktorů použitím pouze dvou reproduktoyů tohoto televizora, vždy kdy audio signál vysílací stanice bude “Dolby Surround”.

Kromě toho, můžete také zlepšit zvukový efekt zapojením jednoho vnějšího zesilovače. Podrobnější informace najdete v kapitole “Připojení vnějšího zvukového zařízení” na straně 19.

**Vyrobeno s oprávněním Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” a znak dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.

pokračuje ...

10Režim menu na obrazovce