A távvezérlő gombjainak áttekintése

!•

!∞

11 A televízió ideiglenes kikapcsolása:

Nyomja meg a televízió ideiglenes kikapcsolásához (a készenléti üzemmód jelző kigyullad). Nyomja meg újra a készenléti üzemmódból (standby) való

2

bekapcsoláshoz.

Az energiamegtakarítás érdekében ajánlatos a televíziót teljesen kikapcsolni, ha

 

3

azt nem használja.

Amennyiben 15 perc elteltével nincsen televíziójel és semmilyen gombot

 

4nem nyomtak le, a televízió automatikusan készenléti üzemmódba

5(standby) kapcsol.

6

2 A bemenő forrás kiválasztása: Nyomja meg egymás után többször, amíg a

kívánt bemenő forrás jelképe megjelenik a képernyőn.

7

3 Csatornaválasztás: Ha a Készülékválasztó a TV vagy VCR (videomagnó)

pozícióban van, nyomja meg azokat a csatorna kiválasztásához.

 

8

Kétjegyű programszámok esetén 2,5 másodpercen belül nyomja meg a

9

második számjegyet.

4 a) Ha a Készülékválasztó a TV pozícióban van: Nyomja meg az utolsó

 

választott csatornára való visszatéréshez (az előző csatorna legalább 5

másodpercig kell képernyőn maradjon előzőleg).

b) Ha a Készülékválasztó a VCR pozícióban van: Ha Sony videomagnót

használ, a kétjegyű programszámokhoz, pl.: 23, nyomja meg először -/--

 

 

majd ezt követően a 2 és 3 gombokat.

!™

5 Ez a gomb csak teletext üzemmódban működik.

 

 

 

6 A képernyő méret kiválasztása: Többször egymás után nyomja meg ezt a

 

 

 

gombot a kép méretének megváltoztatásához. További információt lásd az

 

 

 

“Automatikus méret” c. fejezetben a 14. oldalon.

 

 

 

7 A teletext kiválasztása: Nyomja meg a teletext megjelenítéséhez.

 

 

 

8 a) Ha a Készülékválasztó a TV pozícióban van:

 

 

 

Amikor a MENU aktivált, használja ezeket a gombokat a menürendszerben

 

 

 

való mozgáshoz. További információt a 9. oldalon, a “Bevezetés a képernyő

 

 

 

menürendszereibe és azok használata” c. fejezetben talál.

 

 

 

Amikor a MENU nem aktivált, nyomja meg OK-t a behangolt csatornák

 

 

 

listájának megjelenítéséhez.

vagy

megnyomásával válassza ki a

 

 

 

csatornát (televízióadót), majd ezt követően nyomja meg OK-t a kiválasztott

 

 

 

csatorna nézéséhez.

 

 

 

 

 

 

 

b) Ha a Készülékválasztó a VCR (videomagnó) vagy DVD pozícióban van:

 

 

 

Ezeket a gombokat használja a televízióhoz csatlakoztatott videomagnó vagy

 

 

 

 

HU

 

DVD.

 

 

 

 

 

9 Rögzítőgomb: Ha a Készülékválasztó a VCR pozícióban van, ezt a gombot nyomja meg a programok

 

 

rögzítéséhez.

 

 

 

 

 

 

Készülékválasztó: Ezzel a távvezérlővel nemcsak a televíziót, hanem a DVD vagy a videomagnó fontosabb

 

 

funkcióit is irányíthajta. Kapcsolja be az irányítani kívánt készüléket, majd ezt követően nyomja meg ezt a gombot

 

 

többször egymás után a DVD, TV vagy VCR (videomagnóhoz) kiválasztásához. A kiválasztott pozícióban egy

 

 

pillanatra felvillan majd egy zöld fény.

 

 

 

 

 

 

 

Mielőtt a távvezérlőt a DVD vagy a videomagnó irányításához először használná, készülékének márkájától

 

 

 

függően be kell azt állítsa. Ehhez lásd “A távvezérlő beállítása DVD-hez vagy videomagnóhoz” c. fejezetet a

 

 

 

20. oldalon.

 

 

 

 

 

 

Csatornaválasztás: Nyomja meg az előző vagy a következő csatorna kiválasztásához.

 

 

!™ A hang elnémítása: Nyomja meg a hang elnémításához. A hang visszakapcsolásához nyomja meg újra.

 

 

Hangerő szabályozás: Nyomja meg a televízió hangerejének szabályozásához.

 

 

A menürendszer bekapcsolása: Nyomja meg a menü képernyőn való megjelenítéséhez. Nyomja meg újra annak

 

 

kikapcsolásához, a televízió normál képernyőjéhez való visszatéréshez.

 

 

 

 

 

!∞ A TV üzemmód kiválasztása: Nyomja meg a teletext vagy a videobemenet kikapcsolásához.

 

 

A hangeffektus kiválasztása: Nyomja meg többször egymás után ezt a gombot a hangeffektus

 

 

változtatásához.

 

 

 

 

 

 

A kép üzemmód kiválasztása: Nyomja meg egymás után többször a kép üzemmód kiválasztásához.

 

 

!• Információ megjelenítése a képernyőn: Nyomja meg az összes utasítás képernyőn történő megjelenítéséhez.

 

 

Nyomja meg újra annak törléséhez.

 

 

 

 

 

 

A videomagnó vagy a DVD bekapcsolása/kikapcsolása: Nyomja meg a televízióhoz csatlakoztatott

 

 

videomagnó vagy DVD.

 

 

 

 

 

 

 

A televízió funkcióin kívül, minden színes gomb használható a teletexttel történő

 

 

 

műveletekhez is. További információt a használati utasítás “Teletext” c. fejezetében talál.

 

 

 

 

 

Általános leírás

 

 

5