5 Menu Autoprogramowanie pojawi się na ekranie. Naciśnij przycisk OK by wybrać opcję Tak.

Czy chcesz rozpocząć automatyczne programowanie?

Tak

OK

Nie

 

 

OK

6 Telewizor rozpoczyna programowanie i

 

 

 

 

 

 

Autoprogramowanie

 

 

 

automatyczne zapisywanie wszystkich dostępnych

 

Program:

01

 

 

kanałów (stacji telewizyjnych).

 

 

 

System:

B/G

 

 

 

 

Kanał:

C21

 

 

 

Proces dostrajania może potrwać kilka minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie...

 

 

 

 

 

Zachowaj cierpliwość i nie naciskaj żadnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przycisków podczas jego trwania, gdyż w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przeciwnym wypadku nie zostałby on zakończony.

 

 

 

 

 

 

 

W niektórych krajach stacja telewizyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

automatycznie instaluje wszystkie kanały (system

 

 

 

 

 

 

 

ACI). W tym przypadku sama stacja wysyła menu

 

 

 

 

 

 

 

którym należy wybrać własne miasto poprzez

 

 

 

 

 

 

 

naciśnięcie przycisku

lub

oraz OK by

 

 

 

 

 

 

 

zapisać kanały.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli telewizor nie znalazł żadnego kanału (stacji

 

Nie znaleziono Kanalu

 

telewizyjnej) po dokonaniu autoprogramowania, na

 

Podlącz antenę

OK

 

ekranie pojawi się tekst z prośbą o podłączenie

 

 

Potwierdż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anteny. Należy wówczas ją podłączyć tak jak jest to

 

 

 

 

 

 

opisane na stronie

6 niniejszej instrukcji obsługi a

 

 

 

 

 

OK

 

następnie nacisnąć OK. Ponownie rozpocznie się

 

 

 

 

 

 

wówczas proces autoprogramowania

 

 

 

 

 

 

7

Gdy telewizor zaprogramuje i zapisze wszystkie

 

Sortowanie Programów

 

 

kanały (stacje telewizyjne), na ekranie pojawi się

 

 

 

 

Program:

 

 

 

 

automatycznie menu Sortowanie Programów by

 

 

 

 

 

 

01

TVE

 

 

 

 

można było zmienić kolejność pojawiania się

 

02

TVE2

 

 

 

 

 

03

TV3

 

 

 

 

kanałów na ekranie.

 

 

04

C33

 

 

OK

 

 

 

05

C27

 

 

a)

Jeśli nie ma potrzeby zmiany kolejności programów,

06

C58

 

 

 

Wybór kanału:

 

OK

 

przejdź do punktu 8.

 

 

Wyjście: MENU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jeśli chcesz zmienić kolejność programów:

 

Sortowanie Programów

 

 

1 Naciśnij przycisk

lub

by wybrać numer

 

01

TVE

 

 

 

 

programu kanału (stacji telewizyjnej) którego

 

Program:

 

 

 

 

 

02

TVE2

 

 

 

 

pozycję chcesz zmienić, a następnie naciśnij

.

03

TV3

 

 

 

 

05

C27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

C33

 

 

OK

 

2 Naciśnij przycisk

lub

by wybrać nowy

 

06

C58

05

C27

 

 

Lokalizacja prog.:

 

 

 

numer programu na którym chcesz zapisać

 

 

OK

 

 

Wyjście:

MENU

 

 

 

 

 

 

wybrany kanał (stację telewizyjną) a następnie

 

 

 

 

 

 

 

naciśnij

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Powtórz kroki b)1 i b)2 by przyporządkować pozostałe

 

 

 

 

 

kanały telewizyjne.

 

 

 

 

 

 

 

8 Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny obraz telewizyjny.

 

 

MENU

Telewizor jest gotowy do użytku.

8Pierwsze uruchomienie telewizora