Ниво 1

 

Ниво 2

 

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

 

 

PeÊËÏ: ãËäeÌ

 

 

 

KoÌÚpacÚ

 

 

 

üpÍocÚ

 

 

 

ñÇeÚÌocÚ

 

 

 

OcÚpoÚa

 

 

 

ToÌaÎÌocÚ

 

 

 

HyÎËpaÌe

 

 

 

 

OK

 

 

HacÚpoÈÍa Ìa ÁÇyÍa

HacÚpoÈÍa Ìa ÁÇyÍa

EÙeÍÚ: EcÚecÚÇeÌ

EÙeÍÚ: EcÚecÚÇeÌ

BËcoÍË

 

BËcoÍË

 

HËcÍË

 

HËcÍË

 

ÅaÎaÌc

 

ÅaÎaÌc

 

HyÎËpaÌe

 

HyÎËpaÌe

 

CÚepeoeÙeÍÚ:

MoÌo

CÚepeoeÙeÍÚ:

MoÌo

AÇÚ. ÌËÇo ÁÇyÍ:

BkÎ

AÇÚ. ÌËÇo ÁÇyÍ:

BkÎ

 

OK

 

OK

Ниво 3 / Функция

HACTPOâKA HA ÂBìKA

Менюто «HacÚpoÈÍa Ìa ÁÇyÍa» позволява промяна на нагласата на звука.

За целта: след избора на опцията, която желаете да измените, натиснете . В последствие натиснете няколко пъти / / или за промени и накрая натиснете ОК за запаметяване.

Eфект:

 

 

 

Естествен:

подобрява чистотата и подчертава детайлите на

 

 

 

 

 

звука чрез системата «BBE High Definition Sound

 

 

 

 

 

System»*.

Динамичен: «BBE High Definition Sound System»* изчиства максимално звука, придава усещане за реалност на гласа и на музиката.

Dolby** Virtual: Симулира звуков ефект «Dolby Surround Pro Logic»

Изкл:без специални акустични ефекти.

Bисоки

 

 

 

 

Намаляване

 

 

Повишаване

Hиски

 

 

 

 

Намаляване

 

 

Повишаване

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

Наляво

 

 

Надясно

 

 

 

 

 

 

 

 

Нулиране

 

K

Възстановява фабрично настроените нива на звука.

Cтерео-ефектЗа стерео предавания:

Moнo. Cтерео.

За предаване на два езика:

Moнo (за каналът моно ако е на разположение).

A (за канал 1).

B (за канал 2).

AÇÚ. ÌËÇo ÁÇyÍ àÁÍÎ:Силата на звука варира в зависимост от излъчения сигнал. Bkл: Силата на звука се запазва независимо от излъчения сигнал

(напр. реклами).

Koгaтo слушaте телевизора със слушалки, опцията «Ефект» ще премине автоматично

впозиция «Изкл.».

Ако настроите «Ефект» в «Dolby Virtual» , опцията «Авт. ниво звук» ще се промени автоматично в позиция «Изкл» и обратно.

*«BBE High Definition Sound system» е произведена от Sony Corporation по лиценз на BBE Sound, Inc.и е под закрила на патент на USA N: 4,638,258 и 4,482,866. Думата «BBE» и символа «BBE» са търговски марки на BBE Sound, Inc.

**Toзи тeлeвизop e Paзpaбoтен дa предaвa ефeктa «Dobly Surround», кoйтo сaмo чpез двaтa говopитeля нa телевизора симулира звук кaтo oт чeтиpи говорителя, винаги кoгaтo излъчeния cигнал от пpeдaвaтeлнaтa cтaнция e «Dolby Surround». Също можете да подобрите ефекта на звука включвайки допълнителен усилвател. За повече детайли вижте в глава «Включване на външен аудио екип» на стр.19.

**Произведено с позволение на Dolby Laboratories. «Dolby», «Pro Logic» и символа на

двойното D са търговски марки на Dolby Laboratories.

продължава...

10Система от менюта на екрана