Stupeň 1

Stupeň 2

Stupeň 3 / Funkce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUČNÍ LADĚNÍ

 

 

 

 

 

Nastavení obrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrast

 

 

 

 

 

 

 

Funkce “Ruční Ladění” v režimu menu

 

 

 

 

 

Režim: Osobní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Instalace” slouží pro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barevná sytost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Postupné ladění kanálů (televizních stanic) v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

 

 

pořadí programu, které si přejete, nebo pos-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tupné ladění video vstupu. K tomu je třeba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Po zvolení funkce “Ruční Ladění”, stiskněte

 

 

 

 

Instalace

 

 

 

 

 

Instalace

 

tlačítko

. S vyznačenou položkou

 

 

 

 

Jazyk/Země

 

 

 

 

Jazyk/Země

 

 

 

 

Automatické ladění

 

 

 

 

Automatické ladění

Program stiskněte , a poté stiskněte

 

 

 

 

Označení programů

 

 

 

 

Označení programů

 

 

 

 

Třídění programů

 

 

 

 

Třídění programů

 

 

 

 

 

 

AV předvolby

 

 

 

 

AV předvolby

nebo

pro volbu čísla programu

 

 

 

 

Ruční ladění

 

 

 

 

Ruční ladění

 

 

 

 

 

Prodrobnější nastavení

 

 

 

 

Prodrobnější nastavení

(pozice), na kterém si přejete naladit

 

 

 

 

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

televizní stanici nebo kanál videa (pro kanál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videa Vám doporučujeme vybrat číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programu “0”). Stiskněte tlačítko .

2 Dostupnost následující funkce závisí na volbě země v režimu menu «Jazyk/Země».

Po zvolení funkce Systém, stiskněte tlačítko

, a poté stiskněte

nebo

pro volbu

systému televizní stanice (B/G pro Západní Evropu nebo D/K pro Východní Evropu)

Stiskněte

.

 

 

 

 

3 Po zvolení funkce Kanál, stiskněte tlačítko

a poté stiskněte

nebo

pro volbu

typu kanálu (“C” pro pozemní vysílání nebo “S” pro kabelové vysílání). Stiskněte

tlačítko

. Posléze stiskněte číselná tlačítka pro zavedení čísla kanálu televizní stanice

nebo znaménka kanálu videa.

 

 

 

 

Neznáte-li číslo kanálu, hledejte ho stisknutím tlačítka

nebo

. Až najdete kanál,

který chcete uložit, stiskněte dvakrát tlačítko OK.

 

 

 

Zopakujte všechny tyto body pro naladění a uložení ostatních kanálů.

b)Přidělit jméno kanálu, maximálně o pěti znacích.

K tomu je třeba: vyznačením funkce Program, stiskněte tlačítko PROG + nebo -, až se objeví

 

CZ

číslo programu, který chcete pojmenovat. Po té, až se objeví na obrazovce, zvolte funkci

Pojmenování a následovně stiskněte tlačítko

. Stiskněte

nebo

pro volbu jednoho

 

písmene, čísla nebo “-” pro mezeru a stiskněte

 

pro potvrzení tohoto znaku.

 

Zbývající čtyři znaky zvolte stejným způsobem. Po zvolení všech znaků, stiskněte dvakrát tlačítko OK pro jejich uložení.

c)Dokonce i v případě, že je normálně zapojeno jemné automatické ladění kanálů (AFT), můžeme obraz ručně doladit (jestliže je nejasný) a dosáhnout jeho zlepšení.

K tomu je třeba: zatímco sledujete kanál (televizní stanici), ve kterém chcete provést

jemné naladění, zvolte funkci AFT, a poté stiskněte tlačítko . Stiskněte nebo pro doladění úrovně frekvence kanálu v rozmezí od -15 do +15. Nakonec stiskněte dvakrát tlačítko OK a tímto se nové doladění uloží do paměti.

d)Vynechat čísla programů, které si nepřejete sledovat a tím je přeskočit při jejich výběru pomocí tlačítek PROG +/-.

K tomu je třeba: vyznačením funkce Program, stiskněte tlačítko PROG + nebo -, až se objeví číslo programu, který chcete vynechat. Po té, až se objeví na obrazovce, zvolte funkci

Přeskočit a následovně stiskněte tlačítko . Stiskněte nebo pro volbu Ano a nakonec stiskněte dvakrát tlačítko OK pro jeho uložení.

Jestliže časem chcete opět používat číslo vynechaného programu, postupujte tak, jak je výše uvedeno, ale místo “Ano” zvolte “Ne”.

e) Použitím dekodéru připojeného ke konektoru typu Euro 3/ S 3, nebo přes video připojené ke zmíněnému Eurokonektoru, Vám tato funkce umožní sledovat a správně nahrát kodifikovaný kanál.

Dostupnost následující funkce závisí na volbě země v režimu menu “Jazyk/Země”.

K tomu je třeba: po zvolení funkce Dekodér, stiskněte tlačítko . Poté stiskněte

nebo

pro volbu Zap. Nakonec stiskněte dvakrát OK pro její uložení.

 

Jestliže časem budete chtít tuto funkci zrušit, postupujte, jak je výše uvedeno, ale zvolte znovu “Vyp” místo “Zap“.

pokračuje ...

Režim menu na obrazovce 13