Телетекст

Tелетекстът е информационна емисия, излъчвана от повечето ТВ предавания. В страницата на съдържанието на телетекста (нормално страница 100) се дава информация за използването на тази емисия. За боравене с телетекста използвайте бутоните на дистанционното управление, така както е оказано в тази страница.

Използвайте ТВ предаване със силен сигнал, в противнен случай могат да се появят грешки в телетекста.

Избиране на Телетекст:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След избора на канала (ТВ предaване), излъчващ желаната емисия

TELETEXT

на телетекст, натиснете

.

Index

 

 

 

Programme

25

 

 

News

 

 

153

 

 

Sport

 

 

101

Избор на страница от телетекста:

Weather

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задайте трите цифри на номера на желаната от Вас страницата чрез цифровите бутони на дистанционното управление.

Ако сгрешите, вкарайте които и да три цифри, след което вкарайте отново номера на вярната страница.

Ако броячът на страницата не спре, това е защото желаната страница не е на разположение. В този случай изберете друга страница.

Избор на предишна или следваща страница:

Натиснете PROG + ( ) или PROG - (

).

 

Наслагване на Телетекст с ТВ образ:

 

BG

 

 

Докато гледате телетекста, натиснете

. Натиснете го отново за да излезете от

режима на телетекст.

 

 

Задържане на една страница:

Натиснете /. Натиснете го отново за премахване на задържането.

Изобразяване на скрита информация (напр. отговори на ТВ загадки):

Натиснете / . Натиснете го отново за скриване на информацията.

Избор на подстраница:

Възможно е една страница от телетекста да бъде съставена от няколко подстраници. В този случай номерът на страницата, който се появява горе вляво, ще се промени от бяло в зелено и до него ще се появят една или повече стрелки.

Натиснете няколко пъти бутоните или от устройството за дистанционно управление, за да видите желаната подстраница.

Излизане от Телетекст:

Натиснете .

Fastext (Фастекст)

Фастекстът позволява достъп до страниците на телетекста, чрез натискането само на един бутон.

Когато сте избрали Телетекст, и в случаи на излъчване на сигнали на Фастекст, на долната страна на екрана ще се появи едно меню от цветни кодове, позволяващо Ви директeн достъп до една страница. За целта натиснете съответния цветен бутон (червен, зелен, жълт или син) от дистанционното управление.

Телетекст 17