Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3 / Функция

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

PeÊËÏ: ãËäeÌ KoÌÚpacÚ üpÍocÚ ñÇeÚÌocÚ OcÚpoÚa ToÌaÎÌocÚ HyÎËpaÌe

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË

Пpoгpaмa Pъчeн Избop

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

 

Aвтмат. фopмат

BkÎ

 

Пoтиcкaнe нa Шyмa:

Auto

 

AV3 ËÁxoÑ:

TV

 

TeÎeÇ. ÖoÇopËÚeÎ:

BkÎ

 

RGB Цeнтъp:

0

 

Bъpтeнe нa Kapт.:

0

 

 

 

 

 

OK

AV3 àÂXOÑ

Опцията «AV3 ËÁxoÀ» в менюто «èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp» позволява избор на изхода на Евроконектора 3/ S 3 и дава възможност за запис чрез този Евроконектор на който и да е сигнал идващ от телевизора или от друг външен апарат

свързан към Евроконектора

1/

1

или

2/

2 или към лицевите букси

S4 или 4 и 4.

Ако видеото Ви разполага със Smartlink, този процес не е необходим.

За целта: след избора на опцията натиснете

. След това натиснете или за избор на желания изходен сигнал TV, AV1, AV2, AV4, YC4 или AUTO.

При избор на «AUTO» изходния сигнал винаги ще бъде еднакъв с този който е на екрана на телевизора.

Ако сте свързали декодера към Евроконектора 3/ S 3 или към видеото свързано към този Евроконектор, трябва да изберете «AUTO» или «TV» при «AV3 изход» за правилно декодиране.

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

PeÊËÏ: ãËäeÌ KoÌÚpacÚ üpÍocÚ ñÇeÚÌocÚ OcÚpoÚa ToÌaÎÌocÚ HyÎËpaÌe

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË

Пpoгpaмa Pъчeн Избop

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

PeÊËÏ: ãËäeÌ KoÌÚpacÚ üpÍocÚ ñÇeÚÌocÚ OcÚpoÚa ToÌaÎÌocÚ HyÎËpaÌe

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË

Пpoгpaмa Pъчeн Избop

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

 

Aвтмат. фopмат

BkÎ

 

Пoтиcкaнe нa Шyмa:

Auto

 

AV3 ËÁxoÑ:

TV

 

TeÎeÇ. ÖoÇopËÚeÎ:

BkÎ

 

RGB Цeнтъp:

0

 

Bъpтeнe нa Kapт.:

0

 

 

 

 

 

OK

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

 

Aвтмат. фopмат

BkÎ

 

Пoтиcкaнe нa Шyмa:

Auto

 

AV3 ËÁxoÑ:

TV

 

TeÎeÇ. ÖoÇopËÚeÎ:

BkÎ

 

RGB Цeнтъp:

0

 

Bъpтeнe нa Kapт.:

0

 

 

 

 

 

OK

ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ

 

 

Опцията «Телев. говорител» в менюто

 

BG

«Подробна начална настр.» , ви позволява

 

 

да спрете звука през високоговорителите

на телевизора, за да го слушате само през

външенусилвател,включенкъмаудио-изходите,

намиращи се на задния панел на

 

 

телевизора.

 

 

За целта: след като изберете тази опция,

натиснете . След което натиснете

или

за да изберете Изкл и накрая натиснете ОК за запаметяване.

Ако по-нататък желаете да премахнете тази функция, изберете «Bkл» вместо «Изкл».

RGB ЦЕНТЪР

При включване на източник на сигнали RGB, напр. «PlayStation», може да е необходимо хоризонтално центриране на образа. Настройването се извършва избирайки опцията «RGB цeÌÚép» в менюто «èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp.».

За целта: докато гледате входния сигнал на RGB, изберете опцията «RGB център» и натиснете . След което натиснете или за да настроите центъра на образа между -10 и +10. Накрая натиснете ОК за запаметяване.

Система от менюта на екрана 15