Podłączenie dodatkowego urządzenia audio:

By odbierać dźwięk telewizora przez głośniki sprzętu stereo, należy podłączyć sprzęt do gniazdka wyjściowego audio D i w menu systemu wybrać “Ustawianie”. Następnie wybrać opcję “Ustawienia szczegółów” i wybrać “Wył.” w “Głośniki TV”.

Natężenie dźwięku w podłączonych głośnikach można zmieniać przyciskami ustawiania dźwięku na pilocie telewizora. Można również zmieniać poziom dźwięków wysokich i niskich w menu “Regulacja dźwięku”.

Można również wykorzystać jakość efektu dźwięku “Dolby Virtual” odbierając dźwięk przez sprzęt muzyczny:

W tym celu ustaw głośniki sprzętu muzycznego po obu stronach telewizora w odległości mniej więcej 50 cm od niego.

Po ustawieniu głośników w systemie menu wybierz menu “Regulacja dźwięku”, i następnie wybierz “Dolby Virtual” w opcji “Efekt”.

Głośniki sprzętu Hi-Fi

~50°

Zastosowanie dodatkowych urządzeń

1 Podłącz dodatkowe urządzenie do odpowiedniego Optymalna pozycja dla użytkownika gniazda telewizora tak jak jest to poprzedniej stronie.

2 Włącz podłączone urządzenie.

3 By pojawił się obraz z podłączonego urządzenia kilkakrotnie naciśnij przycisk aż na ekranie pojawi się odpowiedni symbol sygnału wejściowego.

Symbol

Sygnały wejściowe

 

 

 

 

1

Sygnał wejściowy audio/wideo ze złącza EURO E.

 

 

 

1

Sygnał wejściowy RGB ze złącza EURO E. Symbol ten pojawi się

 

PL

 

 

 

2

wyłącznie wtedy jeśli podłączone zostało źródło wejściowe sygnału RGB.

 

 

 

 

Sygnał wejściowy audio/wideo ze złącza Euro F.

 

 

 

2

Sygnał wejściowy RGB ze złącza Euro F. Symbol ten pojawi się

 

 

 

 

 

wyłącznie wtedy jeśli podłączone zostało źródło wejściowe sygnału RGB.

 

 

 

 

3

Sygnał wejściowy audio/wideo ze złącza EURO G.

 

 

 

 

 

 

S 3

Sygnał wejściowy S Video ze złącza EURO G. Symbol ten pojawi się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyłącznie wtedy jeśli podłączone zostało źródło wejściowe sygnału S Video.

 

 

 

4

Sygnał wejściowy wideo ze złącza RCA B i sygnał wejściowy audio ze

 

 

 

 

 

 

 

złącza C.

 

S 4 Sygnał wejściowy S Video ze złącza S Vídeo A i sygnał wejściowy audio ze złącza C. Symbol ten pojawi się wyłącznie wtedy jeśli podłączone zostało źródło wejściowe sygnału S Video.

4 By przywrócić normalny obraz telewizyjny naciśnij przycisk pilota.

Dla sprzętu monofonicznego

Podłącz wtyk audio do gniazda L/G/S/I z przodu telewizora i wybierz 4 lub S 4 sygnał wejściowy zgodnie z instrukcją powyżęj. W rozdziale “Regulacja dźwięku” wybierz “Podwój. dźwięk” “A” w menu dźwięku na ekranie.

Informacje dodatkowe 19