Ниво 1

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

PeÊËÏ: ãËäeÌ KoÌÚpacÚ üpÍocÚ ñÇeÚÌocÚ OcÚpoÚa ToÌaÎÌocÚ HyÎËpaÌe

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË Пpoгpaмa Pъчeн Избop èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

PeÊËÏ: ãËäeÌ KoÌÚpacÚ üpÍocÚ ñÇeÚÌocÚ OcÚpoÚa ToÌaÎÌocÚ HyÎËpaÌe

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË Пpoгpaмa Pъчeн Избop èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

Ниво 2

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË

Пpoгpaмa Pъчeн Избop

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË

Пpoгpaмa Pъчeн Избop

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

Ниво 3 / Функция

ПОДРЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИ

Опцията «Подреждане на Програми», в менюто «Инсталиране», Ви позволява да смените реда на появяване на каналите (ТВ предавания) на екрана.

За целта: след като изберете тази опция, натиснете , след което постъпете така както се оказва в главата «Включване и автоматично настройване на телевизора», стъпка 7 б) нa стр. 8.

HAÑèàCBAHE НА ПРОГРАМИ

Опцията «HaдÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË» в менюто «Инcтaлиpaнe» позволява даване на име, от максимум 5 знака, на един канал.

За целта:

1 След избора на опцията натиснете , след това натиснете или за избор на номера на програмата, която желаете да обозначите.

2 Натиснете .С подчертан първи елемент от колоната Имe натиснете или за избор на буква, номер или “-“за празно пространство след което натиснете за потвърждение на съответния знак. Изберете оставащите 4 знака по същия начин. Натиснете ОК за запаметяване.

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

PeÊËÏ: ãËäeÌ KoÌÚpacÚ üpÍocÚ ñÇeÚÌocÚ OcÚpoÚa ToÌaÎÌocÚ HyÎËpaÌe

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË Пpoгpaмa Pъчeн Избop èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË Пpoгpaмa Pъчeн Избop èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

ÂAèAMETEHà AV HACTPOâKà

Опцията «ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË» от менюто «àÌcÚaÎËpaÌe» позволява даване на име на апарат свързан към телевизора.

За целта:

1 След избора на опцията натиснете и

след това натиснете или за да изберете входа който желаете да наименувате(AV1,AV2иAV3задопълнителни апарати свързани към Евроконекторите от задната страна на телевизора и AV4 за фронталните букси). В последствие натиснете .

2В колоната «Имe» автоматично ще се появи едно програмирано обозначение: a) Ако желаете да използвате едно от

шестте програмирани обозначения

(CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO или SAT) натиснете или за избор и накрая натиснете ОК за запаметяване.

б) Ако желаете да създадете собствено обозначение изберете PeÀaÍ и натиснете . В последствие, с подчертан първи елемент натиснете

или за избор на буква, цифра или «-» за празно пространство и натиснете за удобряване. Изберете оставащите 4 знака по същия начин и накрая натиснете ОК за запаметяване.

12Система от менюта на екрана

продължава...