Stupeň 1

Stupeň 2

Stupeň 3 / Funkce

Nastavení obrazu

Režim: Osobní

Kontrast

Jas

Barevná sytost

Ostrost

Odstín

Reset

OK

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

 

 

 

 

Prodrobnější nastavení

 

 

 

 

 

 

Auto formát

 

Zap

 

 

 

 

 

Redukce šumu:

 

Auto

 

 

 

 

 

Výstup AV3:

Zap

 

 

 

 

 

TV reproduktory:

On

 

 

 

 

 

RGB centrování:

0

 

 

 

 

 

Otočení obrazu:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOFORMÁT

Volba “Auto formát” v rámci menu

“Prodrobnější nastavení” umožňuje, že televizor mění automaticky druh formátu obrazu.

K tomu je třeba postupovat následovně: po

nastavení volby, stiskněte . Dále

stiskněte nebo abyste zvolili Zap (pokud si přejete, aby televizor měnil formát obrazu automaticky podle signálu vysílače) nebo zvolte Vyp (pokud si chcete volit formát obrazu del svého přání a vkusu). Nakonec stiskněte OK, abyste volbu uložili do paměti.

Ať jste zvolili “Zap” či “Vyp” ve volbě “Auto formát”, stále máte možnost měnit druh formátu obrazu, když stisknete opakovaně

tlačítko na dálkovém ovladači. Můžete volit mezi níže uvedenými formáty:

Smart

Smart: Imitace horiziontální obrazovky pro vysílání 4:3.

4:3:Velikost konvenčního obrazu: Vizualizace kompletního obrazu.

14:9:Druh obrazu, který se pohybuje v rozmezí mezi formáty 4:3 a 16:9.

Zoom: Formát horizontální obrazovky pro videofilmy.

4:3

14:9

Zoom

Wide:

Pro vysílaní 16:9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve formátech “Smart”, “Zoom” a “14:9” se objeví obrazovka v

 

 

 

 

 

 

Wide

horní i dolní části zkrácená. Stiskněte

nebo

, abyste

 

 

 

 

 

zregulovali polohu obrazu na obrazovce (např. při čtení titulků).

 

 

 

 

 

Nastavení obrazu

Režim: Osobní

Kontrast

Jas

Barevná sytost

Ostrost

Odstín

Reset

OK

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

 

 

 

 

Prodrobnější nastavení

 

 

 

 

 

 

Auto formát

Zap

 

 

 

 

 

Redukce šumu:

 

Auto

 

 

 

 

 

Výstup AV3:

 

Zap

 

 

 

 

 

TV reproduktory:

On

 

 

 

 

 

RGB centrování:

0

 

 

 

 

 

Otočení obrazu:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUKCE ŠUMU

Funkce “Redukce šumu” v režimu menu

“Prodrobnější nastavení” slouží k redukci šumu obrazu v případě slabých signálů televizoru.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte

tlačítko . Poté stiskněte nebo , zvolte Auto a nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.

Jestliže časem budete chtít tuto funkci zrušit, postupujte tak, jak je výše uvedeno, ale zvolte “Vyp” místo “Auto”.

pokračuje ...

14Režim menu na obrazovce