Připojení přídavných zařízení

K televizoru je možné připojit různá další zařízení, jak je uvedeno níže. (Přípojné kabely se nedodávají).

S VHS/Hi8

8mm/Hi8/

DVC

kamkordér

DVC

 

kamkordér

A

B

C D

Hi-fi

Při zapojení sluchátek se reproduktory televizoru automaticky vypnou.

G videorekordér

F

Dekodér

E

DVD

12

* “PlayStation” je výrobek Sony “PlayStation”* Computer Entertainment, Inc

*“PlayStationje značka registrovaná jako Sony Computer Entertainment,

Dekodér Inc.

Aby se zabránilo zkreslení obrazu nepřipojujte zařízení ke konektorůn A a B současně.

Nezapojujte žádný Dekodér k Eurokonektoru F.

Hry, které používají jako příslušenství pistoli k zacílení na obrazovce, nefungují správně vzhledem k technologii 100 Hz, aplikované u tohoto televizoru.

Připojení videa:

Pro připojení videa, obsáhlejší informace najdete v kapitole “Připojení anteny a videa”. Doporučujeme Vám, byste pro připojení videa použili kabel typu Eurokonektor. V případě, že nepoužijete tento kabel, budete muset naladit kanál video signálu ručně pomocí menu “Ruční Ladění” (viz odst.a) na str.13). Zkonzultujte také návod k obsluze Vašeho videa, kde se dozvíte, jak získáte kanál video signálu.

Připojení videorekordéru, které má k dispozici Smartlink:

Smartlink je přímé propojení mezi televizorem a videorekordérem, které umožňuje přenos určitých informací. Podrobnější informace o Smartlinku najdete v návodu k obsluze Vašeho videorekordéru.

Jestliže používáte videorekordér, který je opatřen Smartlinkem, doporučujeme Vám, abyste ho připojili ke konektoru typu Euro 3/ S 3 G použitím kabelu typu Eurokonektor.

Pokud máte připojen dekodér ke konektoru typu Euro 3/ S 3 G, nebo k videu, které je připojeno ke zmíněnému Eurokonektoru:

Zvolte funkci “Ruční Ladění” v režimu menu “Instalace” a po zvolení funkce “Dekodér”**, zvolte

“Zap” (použitím nebo ) pro každý kódovaný kanál.

**Dostupnost této funkce závisí na volbě země v menu “Jazyk/Země”.

pokračuje ...

18Doplňkové informace