Увод и боравене със системата от менюта

Tози телевизор използва система от менюта на екрана за да Ви води при различните операции. Използвайте следните бутони от дистанционното управление, за да се движите през менютата:

1

Натиснете бутона MENU за поява на първото ниво oт менюто на

MENU

 

екрана.

2 За подчертаване на желаното меню или избор, натиснете или

.

За да влезете в избраното меню или избор, натиснете .

За връщане в предно меню или избор, натиснете .

OK

За промяна на настройката на желания избор натиснете

// или .

За oдобряване и запаметяване на Вашият избор, натиснете ОК.

3 Натиснете бутона MENU, за връщане към нормален ТВ режим.

 

MENU

 

 

BG

Водач на менютата

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3 / Функция

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

HacÚpoÈÍa Ìa ÁÇyÍa

НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА

Менюто «Настройка на Картината» Ви

 

PeÊËÏ: ãËäeÌ

PeÊËÏ: ãËäeÌ

KoÌÚpacÚ

üpÍocÚ

позволява да промените настройката на

üpÍocÚ

KoÌÚpacÚ

 

 

ñÇeÚÌocÚ

ñÇeÚÌocÚ

образа.

 

OcÚpoÚa

 

OcÚpoÚa

 

ToÌaÎÌocÚ

 

HyÎËpaÌe

ToÌaÎÌocÚ

 

 

HyÎËpaÌe

 

 

 

За целта: след като изберете опцията,

 

OK

 

OK

 

 

 

 

която желаете да промените,

 

 

натиснете

. След което натиснете

 

 

няколко пъти

/ / или за

промяна на настройката и после натиснете ОК за запаметяване.

Това меню също Ви позволява да промените режима на образа в зависимост от типа на програмата която гледате:

Наживо (за пpoгpaми излъчвaни нa живo, DVD и цифpoвo пpиeмaни пpoгpaми).

Личен (за индивидуални предпочитания). Филми (за филми).

Яркост ,Цветност ,Острота могат да се се изменят само при избор на режим на образ «Личен».

Тоналност е само на разположение за цветната система NTSC (напр. американски видео касети).

За да възвърнете фабрично нагласената настройка на образа, изберете Нулиране и натиснете ОК.

продължава...

Система от менюта на екрана

9