Telegazeta

Telegazeta jest usługą informacyjną transmitowaną przez większość stacji telewizyjnych. Strona ze spisem treści telegazety (zwykle strona 100) dostarcza informacji o sposobie korzystania z usługi telegazety. By poruszać się po telegazecie należy używać przycisków pilota tak jak jest to opisane na tej stronie.

By móc odpowiednio korzystać z telegazety używaj kanał o silnym sygnale, w przeciwnym wypadku w tekście telegazety mogą pojawić się błędy.

Włączanie Telegazety:

 

 

 

 

 

TELETEXT

Po wybraniu kanału (stacji telewizyjnej) transmitującej telegazetę z której

Index

 

 

chcesz korzystać, naciśnij przycisk

.

Programme

25

News

 

153

 

 

Sport

 

101

Wybór strony Telegazety:

 

Weather

98

 

 

 

 

 

 

 

 

Używając przycisków numerycznych wprowadź trzy cyfry numeru strony którą chcesz

 

oglądać.

 

 

 

 

Przy mylnym wyborze wprowadź dowolne trzy cyfry a następnie wprowadź poprawny numer strony telegazety.

Jeśli licznik stron nie zatrzymuje się oznacza to, że wybrana strona nie jest dostępna. W tym wypadku zmień numer żądanej strony.

Wybór następnej lub poprzedniej strony:Naciśnij PROG + () lub PROG - ().Nałożenie telegazety na obraz telewizyjny:

Oglądając telegazetę naciśnij przycisk . Naciśnij go ponownie by wyjść z trybu telegazety.

Zatrzymanie strony:

Naciśnij przycisk / . Naciśnij go ponownie by anulować zatrzymanie.

PL

Wyświetlanie ukrytej informacji (np. rozwiązania zagadek):

Naciśnij przycisk / . Naciśnij go ponownie by znów ukryć informację.

By wybrać podstronę

Może się okazać, że strona telegazety składa się z kilku podstron . W tym przypadku numer strony znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu zmieni kolor z białego na zielony i strzałka

lub kilka strzałek pojawi się obok numeru strony. Naciśnij kilkakrotnie przyciski lub pilota by zobaczyć żądaną podstronę telegzety.

Wyłączanie telegazety:

Naciśnij przycisk .

Fastext

Usługa Fastext pozwala dostać się do odpowiedniej strony telegazety poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku.

Gdy korzystasz z usługi telegazety, gdy emitowane są sygnały Fastext, w dolnej części ekranu pojawia się menu kolorowych kodów które pozwala dostać się bezpośrednio do odpowiedniej strony. W tym celu naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk (czerwony, zielony, żółty lub niebieski) pilota.

Telegazeta 17