Všeobecný přehled tlačítek televizoru

Programová tlačítka pro výběr následujícího nebo předchozího kanálu (pro volbu televizních stanic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítka pro

 

 

 

 

Stlačením

 

 

Tlačítko pro

 

 

 

ovládání

 

 

 

 

 

 

volbu

 

 

 

hlasitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znaménka na

 

 

vnějšího

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítko pro

 

 

 

krytu, získáte

 

 

vstupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicializaci

 

 

 

přístup k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

televizoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovládacímu panelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup

 

 

Vstup videosignálu S

 

 

 

 

 

videosignálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvukové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel režimu

 

 

 

 

 

 

 

 

vstupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dočasného

Tlačítko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vypnutí televizoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pohotovostní)

zapnuto/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup pro

 

 

 

 

režim.

vypnuto

 

sluchátka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložení baterií do dálkového ovladače

Zkontrolujte, jestli jsou poskytnuté baterie ve správné pozici.

Berte ohled na životní prostředí a použitých baterií se zbavujte způsobem, který životní prostředí nepoškozuje - odhazujte je do kontejnerů k tomu určených.

Připojení antény a videa

Přípojné kabely se nedodávají.

nebo

videorekordér

OUT IN

Připojení pomocí konektoru typu Euro záleží na Vaší volbě.

Obsáhlejší informace o připojení videa najdete v kapitole “Připojení přídavných zařízení” v tomto návodu k obsluze.

6Všeobecný popis - Instalace