Ogólny przegląd przycisków pilota

1

1 Czasowe wyłączenie telewizora:

 

 

 

Naciśnij go by czasowo wyłączyć telewizor (zostanie wyświetlony

 

 

 

wskaźnik trybu czuwania ). Naciśnij go ponownie by włączyć telewizor

 

 

 

 

 

 

pozostający w trybie czuwania (standby).

2Dla oszczędności energii wskazane jest całkowite wyłączenie telewizora gdy się go nie używa.

3Jeśli w ciągu 15 minut nie ma sygnału telewizyjnego ani też nie

!•

4

zostanie naciśnięty żaden przycisk, telewizor automatycznie przełączy

się na tryb czuwania (standby).

5

2 Wybór sygnału wejściowego: Naciskaj go aż symbol żądanego źródła

6

sygnału pojawi się na ekranie.

 

3 Wybór kanału: Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji TV

 

 

!∞

7

lub VCR (magnetowid) naciśnij je by wybierać kanały.

 

8

W przypadku dwucyfrowych numerów kanałów, naciskaj przycisk

 

odpowiadający drugiej cyfrze nie dłużej niż 2,5 sekundy.

 

 

9

4 a) Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji TV:

 

Naciśnij go by powrócić do poprzednio wybranego kanału (uprzednio

 

wybrany kanał powinien być wcześniej widoczny na ekranie przez

 

 

 

przynajmniej 5 sekund).

b) Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji VCR:

 

 

Jeśli używasz magnetowid Sony dla dwucyfrowych numerów kanałów

!™

np.23, naciśnij najpierw -/-- a następnie przyciski numeryczne 2 i 3.

5 Przycisk ten działa wyłącznie w trybie telegazety.

 

 

6 Wybór formatu ekranu: Naciśnij kilkakrotnie ten przycisk by zmienić

 

format obrazu. By uzyskać więcej informacji skonsultuj rozdział

 

“Autoformatowanie” na stronie 14.

 

7 Wybór telegazety: Naciśnij go by telegazeta pojawiła się na ekranie.

8a) Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji TV:

Gdy MENU jest wyświetlone na ekranie użyj niniejszych przycisków by przemieszczać się po systemie menu. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale “Wprowadzenie do systemu menu na ekranie” na stronie 9.

Gdy MENU nie jest wyświetlone na ekranie naciśnij OK by zobaczyć ogólną listę zestrojonych kanałów. Wybierz kanał (stację telewizyjną )

naciskaj

lub

a następnie ponownie naciśnij OK by oglądać

wybrany kanał.

 

b)Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji VCR

 

(magnetowid) lub DVD:

 

 

Użyj niniejszych przycisków by nastawiać

podstawowe funkcje

 

magnetowidu lub DVD.

 

 

9 Przycisk nagrywania: Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji VCR, naciśnij niniejszy

 

PL

przycisk by nagrywać programy.

 

Przełącznik wyboru sprzętu: Przy użyciu pilota można nastawiać zarówno telewizor jak również

 

podstawowe funkcje DVD lub magnetowidu. Włącz sprzęt który chcesz używać, a następnie naciśnij

 

kilkakrotnie niniejszy przycisk by wybrać nastawienie DVD, TV lub VCR (dla magnetowidu). W

 

wybranej pozycji zapali się zielone światełko.

 

 

Przed pierwszym użyciem pilota do nastawiania funkcji DVD lub magnetowidu musisz go

 

skonfigurować w zależności od marki podłączonego sprzętu. W tym celu przeczytaj rozdział

 

“Konfigurowanie pilota do nastawiania DVD lub magnetowidu” na stronie 20.

 

Wybór kanałów: Naciśnij go by wybrać poprzedni lub następny kanał.

 

 

!™ Wyłączanie dźwięku: Naciśnij go by wyłączyć dźwięk. Ponownie go naciśnij by włączyć dźwięk.

 

Regulacja głośności: Naciśnij go by naregulować głośność telewizora.

 

 

Wyświetlanie menu: Naciśnij go by na ekranie pojawiło się menu funkcji. Naciśnij go ponownie by

 

usunąć menu z ekranu i by pojawił się normalny obraz telewizyjny.

 

 

!∞ Wybór Trybu TV: Naciśnij go by telegazeta zniknęła z ekranu lub by wyłączyć wejście wideo.

 

Wybór efektu dźwięku: Kilkakrotnie naciśniej ten przycisk by zmienić efekt

dźwięku.

 

Wybór trybu obrazu: Kilkakrotnie go naciśnij by zmienić tryb obrazu.

 

 

!• Wyświetlanie informacji na ekranie: Naciśnij go by wszystkie wskaźniki pojawiły się na ekranie. Ponownie go naciśnij by zniknęły.

Włączanie/Wyłączanie magnetowidu lub DVD: Naciśnij przycisk by włączyć lub wyłączyć magnetowid lub DVD.

Wszystkie przyciski kolorowe służą nie tylko do regulacji telewizora, ale też do obsługi telegazety. Szersza informacja o ich funkcjach znajduje się w rozdziale «Telegazeta» niniejszej instrukcji obsługi.

Opis ogólny 5