Конфигуриране на пулта за дистанционно управление на DVD или Видео апарата

Този пулт за дистанционно управление е приготвен да контролира не само функциите на този телевизор Sony, но сбщо базовите функции на вашето DVD Sony и на повечето Видео апрати Sony без необходимост от конфигурция на пулта. За контролиране на други марки DVD и Видео парати, както и някои Видео апрати Sony е нужно конфигурирането на този пулт за дистанционно управление преди да го използвате за първи път. За целта направете следните стъпки:

• Преди да започнете, потърсете кода от 3 цифри според марката на вашето DVD или Видео (вижтедолната таблица). При марките с повече от един код, вкарайте първия от тях.

 

Sony ще се постарае да актулизира кодовете според промените на пазара. Ще

 

 

 

 

 

 

 

 

намерите актуализираната таблица от кодове в плика съдържащ пулта за

 

 

 

 

 

3

1

дистанционно управление.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натиснете няколко пъти бутона за Селектор на Екипа от пулта за дистанционно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление докато зеления индикатор се появи на желаната позиция, DVD или

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

VCR (за видео).

 

Aкo Ceлeктopa нa Eкuпa e в пoзиция TV, нe e възможно зaпaмeтявaнe нa

 

 

 

 

 

 

 

2

кoдoвe.

 

 

 

 

 

 

 

Докато зеления индикатор свети на желаната позиция, натиснете жълтия бутон

 

 

 

 

 

 

 

 

от пулта за дистанционно управление в продължение на около 6 сек., докато

 

 

 

 

 

 

 

3

зеления индикатор започне да премигва.

 

 

 

 

 

 

1

Докато зеления индикатор мига, вкарайте чрез цифровите бутони от пулта за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанционно управление кода от три цифри, в зависимост от екипа който ще ce

 

 

 

 

 

 

 

 

използва.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако вкарания код съществува, трите зелени индикатора ще светнат за

 

 

 

 

 

 

 

4

момент. В противен случай пoвторете предните стъпки.

 

 

 

 

 

 

 

Включете екипа който ще използвате и пробвайте дали могат да се контролират

 

 

 

 

 

 

 

 

основните функции с пулта за дистанционно управление на телевизора.

 

 

 

 

 

 

 

Ако екипа или само някои от функциите мy функциoниpaт, повторете всички предходни стъпки кaтo ce пoдcигypитe, чe вкарвате правилния код, a в случай, че съществуват и други кодове, пробвайте със следващия докато намерите адекватния код.

Запаметените кодове ще се загубят ако смяната на изтощените батерии не се направи за по-малко от една минута. В такъв случай повторете всички стъпки. На вътрешната страна на капачето на батериите има етикет където можете да запишете кода.

Не са взети предвид нито всички марки, нито всички модели от всяка марка.

Списък от марки с Видео апаратиСписък от марки с DVD апарати

Марка

Код

Марка

Код

SONY (VHS)

301, 302, 303, 308, 309

SONY

001

SONY (BETA)

303, 307, 310

AIWA

021

SONY (DV)

304, 305, 306

DENON

018, 027, 020, 002

AIWA

325, 331, 351

GRUNDIG

009, 028, 023, 024, 016, 003

AKAI

326, 329, 330

HITACHI

025, 026, 015, 004

DAEWOO

342, 343

JVC

006, 017

GRUNDIG

358, 355, 360, 361, 320, 351

KENWOOD

008

HITACHI

327, 333, 334

LG

015, 014

JVC

314, 315, 322, 344, 352, 353,

LOEWE

009, 028, 023, 024, 016, 003

 

354, 348, 349

MATSUI

013, 016

LG

332, 338

ONKYO

022

LOEWE

358, 355, 360, 361, 320, 351

PANASONIC

018, 027, 020, 002

MATSUI

356, 357

PHILIPS

009, 028, 023, 024, 016, 003

ORION

328

PIONEER

004

PANASONIC

321, 323

SAMSUNG

011, 014

PHILIPS

311, 312, 313, 316, 317, 318,

SANYO

007

 

358, 359

SHARP

019, 027

SAMSUNG

339, 340, 341, 345

THOMSON

012

SANYO

335, 336

TOSHIBA

003

SHARP

324

YAMAHA

018, 027, 020, 002

THOMSON

319, 350

 

 

TOSHIBA

337

 

 

20Допълнителна инфомация