Stupeň 1

Stupeň 2

Nastavení obrazu

Režim: Osobní

Kontrast

Jas

Barevná sytost

Ostrost

Odstín

Reset

OK

Stupeň 3 / Funkce

TŘÍDĚNÍ PROGRAMŮ

Funkce “Třídění programů” v režimu menu “Instalace” slouží ke změně pořadí, ve kterém se kanály (televizní stanice) objeví na obrazovce.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

Nastavení obrazu

Režim: Osobní

Kontrast

Jas

Barevná sytost

Ostrost

Odstín

Reset

OK

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

tlačítko . Poté postupujte tak, jak je popsáno v kapitole “Zapnutí a automatické naladění TV”, v bodě 7b) na straně 8.

OZNAČENÍ PROGRAMŮ

Funkce “Označení programů”, v režimu menu “Instalace”, Vám umožní přidělit jméno kanálu, maximálně o pěti znacích.

K tomu je třeba:

1 Po zvolení funkce, stiskněte tlačítko a

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

Nastavení obrazu

Režim: Osobní

Kontrast

Jas

Barevná sytost

Ostrost

Odstín

Reset

OK

Instalace

Jazyk/Země

Automatické ladění

Třídění programů

Označení programů

AV předvolby

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

OK

poté stiskněte nebo pro volbu čísla programu, který chcete pojmenovat.

2 Stiskněte . Vyznačením prvního znaku ve

sloupci Etiqueta, stiskněte tlačítko nebo pro volbu jednoho písmene, čísla, nebo

“-” pro mezeru a poté stiskněte pro potvrzení tohoto znaku. Zbývající čtyři znaky zvolte stejným způsobem. Nakonec stiskněte OK pro jejich uložení.

AV PŘEDVOLBY

Funkce “AV předvolby”, v režimu menu “Instalace”, Vám umožní přidělit jméno vnějšímu zařízení připojenému k tomuto televizoru.

K tomu je třeba:

Instalace

 

Instalace

Jazyk/Země

 

Jazyk/Země

Automatické ladění

 

 

Automatické ladění

Třídění programů

 

Třídění programů

Označení programů

 

Označení programů

AV předvolby

 

 

AV předvolby

Ruční ladění

 

Ruční ladění

Prodrobnější nastavení

 

Prodrobnější nastavení

 

 

 

OK

OK

 

 

12Režim menu na obrazovce

1Po zvolení funkce, stiskněte tlačítko a

poté stiskněte nebo pro volbu vnějšího vstupu, který chcete pojmenovat (AV1, AV2, a AV3 pro přídavná zařízení připojená ke konektorům typu Euro na zadní

části televizoru a AV4 pro konektory na

ovládacím čelním panelu).Poté stiskněte .

2Ve sloupci “Název” se automaticky objeví předurčené jméno:

a)Chcete-li použít jedno z těchto předurčených jmen (CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO nebo SAT), stiskněte

tlačítko nebo pro volbu jednoho z nich a nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.

b)Chcete-li přidělit Vámi určené jméno,

zvolte Editar a stiskněte . Poté, vyznačením prvního znaku,

stiskněte

nebo

pro volbu jednoho

písmene, čísla, nebo “-” pro mezeru a

stiskněte

pro potvrzení tohoto znaku.

Zbývající čtyři znaky zvolte stejným způsobem a nakonec stiskněte OK pro jejich uložení.

pokračuje ...