Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3 / Функция

HacÚpoÈÍa Ìa KapÚËÌaÚa

PeÊËÏ: ãËäeÌ KoÌÚpacÚ üpÍocÚ ñÇeÚÌocÚ OcÚpoÚa ToÌaÎÌocÚ HyÎËpaÌe

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË

Пpoгpaмa Pъчeн Избop

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

Инcтaлиpaнe

Eзик/Дъpжaвa Aвтoм. Зaxвaщaнe Пoдpeждaнe нa Пpoгpaми

HaÑÔËcÇaÌe Ìa ÔpoÖpaÏË ÂaÔaÏeÚeÌË AV ÌacÚpoÈÍË

Пpoгpaмa Pъчeн Избop

èoÀpoÄÌa ÌaäaÎÌa ÌacÚp

OK

ПРОГРАМА РЪЧЕН ИЗБОР

Опцията «Програма ръчен избор», в менюто «Инсталиране», Ви позволява:

a)Да настроите един по един, и в желания програмен ред, каналите (ТВ предавания) или един видео вход. За това:

1След като изберете опцията «Програма

Ръчен Избор», натиснете . При опцията Програма подчертана,

натиснете

 

и след това

натиснете

 

или

за да изберете

номера на програмата (позицията) на

която искате да настроите едно ТВ предаване или видео канала (за видео канала Ви препоръчваме да изберете програмен номер «0»). Натиснете .

2Следващата опция ще се появи в зависимост от избраната държава в менюто «EÁËÍ/ÑépÊaÇa».

След избора на опцията CËcÚeÏa натиснете В последствие натиснете

 

или

за избор на системата телевизия (B/G за западна Европа или D/K за

източна Европа). Натиснете .

 

3 След като изберете опцията Канал, натиснете , и след това натиснете

или

за да изберете типа на канала («C» за земни канали или «S» за кабелни

 

канали). Натиснете . След което натиснете цифровите бутони за да вкарате

 

директно номера на канала на ТВ предаването или на канала за видео сигнала. Ако

 

не знаете номера на канала, натиснете

или

за да го потърсите. Когато

 

намерите канала който желаете да запаметите, натиснете два пъти ОК.

 

Повторете всички тези стъпки за да настроите и запаметите повече канали.

BG

б)Наименуване на един канал, с максимум от пет знака.

За целта: подчертавайки опцията Програма, натиснете PROG + или - докато се появи програмния номер, който желаете да наименувате. Когато този номер се появи на

екрана изберете опцията Име, след което натиснете . Натиснете

или

за да

изберете една буква, номер или «-» за празно пространство и натиснете

за

утвърждаване на този знак. Изберете другите четири знака по същия начин. След избора на всички знаци натиснете два пъти ОК за запаметяване.

в)Даже когато фината автоматична настройка (Ф. Hacт.) е винаги активирана, за по-добро приемане на образа, в случай че се появи изкривен, тя може да бъде настроена ръчно.

За целта: докато гледате канала (ТВ предаване), на който желаете да извършите фината настройка, изберете опцията Ф. Hacт. и след това натиснете .

Натиснете или за да нагласите нивото на честотата на канала между -15 и +15. Накрая натиснете два пъти ОК за запаметяване.

г) Пропускане на нежелани номера на програми, при избор с бутоните PROG +/-.

За целта: подчертавайки опцията Програма, натиснете PROG + или - докато се появи номера на програмата, която желаете да пропуснете. Когато този номер се появи на екрана ,изберете опцията Пропусни и после натиснете . Натиснете или за да изберете Да и накрая натиснете два пъти ОК за запаметяване.

Ако по-нататък желаете да премахнете тази функция, изберете «Не» вместо «Да».

e)Тази опция позволява да видите и запишете правилно един кодиран канал, при

използване на декодер включен към Евроконектора 3/ S 3 или използвайки видео свързано към този Евроконектор.

Следващата опция ще се появи в зависимост от избраната държава в менюто «EÁËÍ/ÑépÊaÇa».

За целта: изберете опцията ÑeÍoÀep и натиснете . В последствие натиснете

или

за да изберете Bkл. Натиснете ОК два пъти за запаметяване.

Ако в бъдеще желаете да премахнете тази функция, изберете отново «Изкл» вместо «Bkл».

продължава...

Система от менюта на екрана 13