5 Menu Automatické Ladění se objeví na obrazovce.

 

Přejete si spustit

 

 

 

 

 

 

Stiskněte tlačítko OK pro volbu Ano.

 

automatické ladění?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Televizor začne automaticky ladit a ukládat všechny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatické ladě

 

 

 

 

 

 

kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici.

 

Program:

01

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém:

B/G

 

 

 

 

 

Tento proces může trvat několik minut. Mějte

 

Kanál:

C21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proto trpělivost a po dobu trvání procesu

Vyhledávání...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ladění nestiskněte žádné tlačítko, proces by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se neuskutečnil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V některých zemích instaluje všechny kanály automaticky televizní vysílač. (systém ACI). V tom případě samotný vysílač zašle menu, ve kterém si musíte zvolit své město tak, že stisknete

tlačítko nebo a OK, abyste kanály uložili do paměti.

Jestliže po vykonání automatického ladění televizor

 

nenašel žádný kanál (televizní stanici), na obrazovce

Program nenalezen

Připojte prosím anténu

se objeví zpráva, která Vás žádá, abyste zapojili

OK

Potvrte

anténu. Při zapojení antény postupujte tak, jak je

 

uvedeno na str.6 tohoto návodu a poté stiskněte

OK

OK. Proces automatického ladění se obnoví.

 

7 Jakmile televizor ukončil ladění a uložil všechny kanály (televizní stanice), na obrazovce se automaticky objeví menu Třídění programů, pomocí kterého můžete změnit pořadí, ve kterém se kanály objeví na obrazovce.

a)Nechcete-li změnit toto pořadí kanálů, přejděte na bod č. 8.

Třídění programů

 

Program:

 

01

TVE

 

02

TVE2

 

03

TV3

 

04

C33

OK

05

C27

 

06

C58

 

Zvolte kanál:

OK

Konec:

MENU

 

b)Chcete-li změnit pořadí kanálů:

1Stiskněte tlačítko nebo pro volbu čísla programu s kanálem (televizní stanicí), jehož

pozici chcete změnit a následovně stiskněte .

2Stiskněte nebo pro volbu nového čísla programu, ve kterém si přejete uložit zvolený

kanál (televizní stanici), a následovně stiskněte .

3Zopakujte body b)1 a b)2, chcete-li změnit pořadí dalších televizních kanálů.

8 Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí z obrazovky.

Třídění programů

 

Program:

 

 

01

TVE

 

 

02

TVE2

 

 

03

TV3

 

 

04

C33

 

OK

05

C27

 

 

06

C58

05

C27

Zvolte novou pozici:

OK

Konec:

MENU

 

 

 

MENU

Televizor je připraven k funkci.

8První zapojení televizoru