Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3 / Funkcja

Regulacja Obrazu

Tryb: Własny

Kontrast

Jasność

Kolor

Ostrość

Odcień

Zerowanie

OK

Timer

Timer wył.:

Wył.

Timer

Timer wył.:

Wył.

TIMER WYŁĄCZENIA

Opcja “Timer wył.” w menu “Timer”, pozwala wybrać okres czasu po upływie którego telewizor automatycznie przełączy się na tryb czuwania (standby)..

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk

.Następnie naciśnij lub by nastawić czas (najwyżej 4 godziny).

OK

OK

By został wyświetlony czas pozostający do wyłączenia, oglądając telewizję naciśnij

przycisk.

Ną Minutę przed prezełączeniem fię telewisora w tryb czuwania, pozostający do tego momentu czas zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie.

Regulacja Obrazu

Tryb: Własny

Kontrast

Jasność

Kolor

Ostrość

Odcień

Zerowanie

OK

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczegółów

OK

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczególów

OK

JĘZYK / KRAJ

Opcja “Język/Kraj” w menu “Ustawianie”, pozwala wybrać język w którym wszystkie menu będą wyświetlane na ekranie. Pozwala również wybrać kraj w którym będzie używany telewizor.

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk

,a następnie postępuj tak jak jest to

opisane w rozdziale “Włączanie telewizora i automatyczne programowanie”, w punktach 2 i 3 na stronie 7.

PL

Regulacja Obrazu

Tryb: Własny

Kontrast

Jasność

Kolor

Ostrość

Odcień

Zerowanie

OK

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczegółów

OK

Ustawianie

Język/Kraj

Autoprogramowanie

Sortowanie Programów

Nazwy Programów

Ustawienia A/V

Programowanie Ręczne

Ustawienia szczególów

OK

AUTOPROGRAMOWANIE

Opcja“Autoprogramowanie” w menu “Ustawianie”, pozwala by telewizor odszukał i zapisał wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne).

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk , a następnie postępuj tak jak jest to opisane

w rozdziale “Włączanie telewizora i automatyczne programowanie”, w punktach 5 i 6 na stronie 8.

System menu na ekranie 11