Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór telewizora kolorowego Sony z Płaskim Ekranem FD Trinitron.

Przed rozpoczęciem użytkowania telewizora, wskazane jest wnikliwe zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi:

Ważna informacja.

OK

Informacja o działaniu.

1,2... Kolejność realizacji instrukcji.

Zaznaczone na pilocie przyciski wskazują przyciski, które należy nacisnąć w celu wykonania poszczególnych funkcji.

Informacja o wyniku operacji.

Spis treści

Wprowadzenie .........................................................................................................................................

3

Informacje dotyczące bezpieczeństwa ...............................................................................................

4

Opis ogólny

Ogólny przegląd przycisków pilota .....................................................................................................

5

Ogólny przegląd przycisków telewizora .............................................................................................

6

Podłączenie telewizora

Wkładanie baterii do pilota ....................................................................................................................

6

Podłączanie anteny i magnetowidu ....................................................................................................

6

Pierwsze uruchomienie telewizora

Włączanie telewizora i automatyczne programowanie ....................................................................

7

System menu na ekranie

Wprowadzenie do systemu menu na ekranie ....................................................................................

9

 

Krótki przewodnik po systemie menu:

 

 

Regulacja obrazu ................................................................................................................................

9

 

Regulacja dźwięku ............................................................................................................................

10

 

PL

Timer wyłączenia ...............................................................................................................................

11

Język/Kraj ...........................................................................................................................................

11

 

Autoprogramowanie .........................................................................................................................

11

 

Sortowanie programów ....................................................................................................................

12

 

Nazwy Programów ...........................................................................................................................

12

 

Ustawienia AV ....................................................................................................................................

12

 

Programowanie ręczne.....................................................................................................................

13

 

Autoformatowanie .............................................................................................................................

14

 

Redukcja zakłóceń ............................................................................................................................

14

 

Wyjście AV3........................................................................................................................................

15

 

Głośniki TV..........................................................................................................................................

15

 

Centrowanie RGB..............................................................................................................................

15

 

Obrót obrazu ......................................................................................................................................

16

 

Telegazeta........................................................................................................................................

17

 

Informacje dodatkowe

 

 

Podłączanie dodatkowych urządzeń .................................................................................................

18

 

Zastosowanie dodatkowych urządzeń .............................................................................................

19

 

Konfigurowanie pilota do nastawiania DVD lub magnetowidu.....................................................

20

 

Dane techniczne ....................................................................................................................................

21

 

Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................

22

 

Spis treści 3